atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

„Mano Tėvo namuose daug buveinių“

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 14, 1–12) Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

Gerasis Ganytojas, vedantis savąsias avis į gyvenimo apstybę

IV Velykų sekmadienis (Jn 10, 1–10)      Velykų laikas yra labai įdomus. Šis įdomumas atsiskleidžia per Dievo žodžio tęstinumą: kiekvienas...
video

„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą“

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 10, 1–10)     Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

Kokia mano kelionė į Emausą?

III šv. Velykų sekmadienis (Lk 24, 13–35) Bažnyčia ir toliau išgyvena velykinį džiaugsmą. Toliau keliaujame per velykinį liturginį laikotarpį,...
video

„Viešpats prisikėlė ir pasirodė Simonui“

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 24, 13–35) Trečiąją dieną po Jėzaus...

Palaiminti, kurie tiki nematę

Atvelykis. Dievo gailestingumo sekmadienis (Jn 20, 19–31) Šioji savaitė yra išskirtinė. Dievo žodis kiekvieną dieną šio velykinio aštuondienio laikotarpiu pateikia susitikimus...
video

„Palaiminti, kurie tiki nematę!“

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir...
video

Kristus prisikėlė!

    Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji...

Viešpaties Jėzaus kūno nebuvimas ir nuritintas akmuo

(Mt 28, 1–10) Šiandien tiek dangūs, tiek žemė gieda Aleliuja! Džiaugsmas tvyro tiek danguose, tiek mūsų tarpe. Dievas, kuris...
video

Didysis penktadienis

    Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip...

Mirtyje gimsta gyvenimas

Didysis penktadienis (Jn 18, 1–19, 42)                                                      Jėzaus mirtis yra vienas dramatiškiausių įvykių žmonijos istorijoje. Nekaltasis, kuris atėjo skelbti meilės...

Kristaus Kančios sekmadienis

Verbos. Mt 21, 1–11: tikrovė ir minios iliuzijos Gavėnia yra tarsi kelionė. Kelionės pradžia buvo dykumoje. Čia...