atgalatgal
toliautoliau
Slider

Sėti ten, kur papuola

XV eilinis sekmadienis (Mt 13, 1–23)    Viskas Evangelijoje yra labai nuoseklu. Evangelinė mintis papildo evangelinę mintį. Nuo...
video

Kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte

Evangelija (Mt 25, 31–46) sb, punskas.pl     Jėzus kalbėjo savo mokiniams:  ...

Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltasis prasidėjimas

II advento sekmadienis, Lk 1, 26–38 Kiekvienas evangelistas turi savitų bruožų, išreikštų evangelijose. Evangelija pagal Luką turi labai smulkių ir gražių...

I gavėnios sekmadienis

Pradedame gavėnios laikotarpį. Šiuo laikotarpiu Motina Bažnyčia atkreipia dėmesį į žmogaus tikrąją būklę. Žmogaus būklę galima apibūdinti iš įvairių perspektyvų: iš emocinės, iš psichologinės, iš...
video

„Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę“

    Prikalus ant kryžiaus Jėzų, žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai, tyčiodamiesi iš Jėzaus, kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbi, jei jis...
video

Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas

Evangelija (Lk 18, 9–14)     Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: „Du...
video

Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 15, 21–28)     Jėzus pasitraukė į Tyro...

Dievo nuolankumas ir žmogaus nuolankumas

XXII eil. sekmadienis, Lk 14, 1. 7–14 Sveiki atvykę į Gerosios Naujienos mokyklą. Pamoka seka pamoką. Praeito sekmadienio Gerosios Naujienos pamokėlė...
video

„Prisiartino dangaus karalystė“

sb, punskas.pl Evangelija Mt 9, 36–10, 8 Matydamas minias, jis gailėjosi...

Viešpaties Jėzaus kūno nebuvimas ir nuritintas akmuo

(Mt 28, 1–10) Šiandien tiek dangūs, tiek žemė gieda Aleliuja! Džiaugsmas tvyro tiek danguose, tiek mūsų tarpe. Dievas, kuris...

Ar mūsų nuostatos nėra priešgyna Dievo planui?

XXII eilinis sekmadienis (Mt 16, 21–27) Esame toje pačioje vietoje – esame Pilypo Cezarėjoje. Tai kalnuota ir uolėta vietovė....