punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Gailestingumas paklydėlio gyvenime ir gailestingumas mano gyvenime

XXIV eil. sek. Lk 15, 1–32 Nuo kada prasideda Dievo gailestingumas? Klausimas gana subtilus. Gailestingumas yra akivaizdus. Jis matomas...
video

„Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui.“

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 22, 15–21) Fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip...
video

Jėzaus atsimainymas

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 9, 28b–36)      Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė...
video

Didysis penktadienis

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 18, 1–19, 42)     Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono...
video

Jėzus sudraudė apsėstą žmogų

Evangelija (Mk 1, 21–28) Kafarnaume, šeštadienį nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė...
video

Jėzaus gundymas

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 4, 1–13)     Kupinas Šventosios Dvasios Jėzus grįžo nuo Jordano, ir...
video

Jėzus įžengė į Jeruzalę

    Kai Jėzus su mokiniais prisiartino prie Jeruzalės ir atėjo į Betfagę prie Alyvų kalno, Jėzus pasiuntė du mokinius, liepdamas: „Eikite į...
video

Jis prisikėlė iš numirusių

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Po šabo, auštant pirmajai savaitės dienai, Marija Magdalietė...
Skip to content