atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

„Aš – pasaulio šviesa“

Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą nuo gimimo dienos. Tai taręs, Jėzus spjovė...

Kristaus Valdovo figūra ant kryžiaus

Kristaus Visatos Valdovo iškilmė. 2019 m. lapkričio 24 d. (Lk 23, 35–43)  Šiandien paskutinis liturginis metų sekmadienis. Šis...

Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas

(Jn 11, 1–45) Labai kurioziškas evangelinis pasakojimas. Evangelistas Jonas pateikia pasakojimą, kuris talpina dvi skirtingas tikrovės – gyvenimo ir mirties....

Troškimas, kuriam lemta išsipildyti

III advento sekmadienis. Mt 11, 2–11 Jau advento laikotarpis įsibėgėja, bet užuominos apie Kristaus gimimą neaptinkame. Tiek praeitą sekmadienį, tiek...
video

II gavėnios savaitės ketvirtadienis. Šv. Kazimiero diena

Evangelija (Jn 15, 9–17)             Jėzus bylojo savo mokiniams: „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau....
video

III gavėnios sekmadienis

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 2, 13–25)   Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo...
video

„Esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 28, 16–20)     Vienuolika mokinių nuvyko į...
video

„Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta“

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 10, 26–33) Jėzus bylojo apaštalams: „Nebijokite žmonių....
video

Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas

Evangelija (Lk 18, 9–14)     Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: „Du...

„O moterie, didis tavo tikėjimas“

XX eilinis sekmadienis (Mt 15, 21–28) Žingsnis po žingsnio skleidžiasi Jėzaus tapatybės paveikslas. Po truputį pamatome, kas yra Kristus....
video

V gavėnios savaitės ketvirtadienis

VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI sb, punskas.pl