atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

„Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams“

Evangelija (Lk 16, (1–9). 10–13)     Jėzus kalbėjo savo mokiniams:        ...

Budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas

I advento sekmadienis (Mk 13, 33–37)             Pradedame naujus liturginius metus. Kiekvieni liturginiai metai yra labai unikalūs, nes per visą šį liturginį...
video

Neliks akmens ant akmens

   Kai kuriems bekalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: „Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens...

„Muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę“

XXVI eilinis sekmadienis (Mt 21, 28–32)             Toliau tęsiasi palyginimų saga. Dievo žodis yra tęstinis Jo paties laiškas mums....
video

Budėkite!

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 13, 33–37)     Jėzus pasakė savo mokiniams:   ...
video

Pradžioje buvo Žodis

Evangelija (Jn 1, 1–5. (6–8). 9–14. (15–18)) Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.

Žmogiškumą pakeliantis dieviškumas

II gavėnios sekmadienis. Mt 17, 1–9 Gyvenimo įvykiai yra tęstiniai – įvykis papildo įvykį. Šis tęstinumas sudaro gyvenimo kryptingumą į...

Viską perkopianti meilė

VII eilinis sekmadienis. Mt 5, 38–48 Toliau esame prie kalno, ant kurio Jėzus susako palaiminimus. Šie palaiminimai yra krikščioniško gyvenimo...
video

„Kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpe“

sb. punskas.pl Evangelija (Mt 18, 15–20) Jėzus pasakė savo mokiniams:

Kristaus Kančios sekmadienis

Verbos. Mt 21, 1–11: tikrovė ir minios iliuzijos Gavėnia yra tarsi kelionė. Kelionės pradžia buvo dykumoje. Čia...

Įkyrumo laikysena maldoje

XXIX EILINIS SEKMADIENIS, Lk 18, 1–8 Dievo žodis praturtina mūsų gyvenimą. Šis praturtinimas įneša tikrumą santykiuose su Dievu, artimu...