punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Šilinės. Punskas. Kaip suprasti Švenčiausios Mergelės Marijos gimimą šiandien?

Būkit pasveikinti, mielieji broliai ir seserys Kristuje. Šiandien liturginis kalendorius mus sustabdo prie Švenčiausios Dievo Motinos gimimo iškilmės. Kartais yra labai sunku atrasti kažką...

Fariziejaus ir muitininko maldos laikysenos

XXX eil. sekmadienis. Lk 18, 9–14 Evangelija yra dieviškojo paradoksalumo proveržis išganymo istorijos perspektyvoje. Čia susipina žmogiškasis veikimas, paliestas...
video

Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją

Evangelija (Mk 16, 15–20) Pasirodęs Vienuolikai, Jėzus tarė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai...
video

„Aš – pasaulio šviesa“

Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą nuo gimimo dienos. Tai taręs, Jėzus spjovė...
video

„Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas“

    Kartą šeštadienį Jėzus atėjo į vieno vyresniojo namus valgyti, o jie atidžiai stebėjo jį.     Matydamas, kaip...
video

Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 10, 37–42)     Jėzus bylojo savo apaštalams:    ...
video

„Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“

Evangelija (Mk 7, 31–37)     Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį.    Ten atveda...
video

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Evangelija (Lk 22, 14–23, 56)     Atėjus metui, Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo. Ir tarė jiems: „Trokšte troškau...
video

„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus”

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 6, 51–58) Jėzus pasakė žydų miniai:  „Aš esu...
video

III gavėnios sekmadienis

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 2, 13–25)   Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo...

Druska bei šviesa

V eilinis sekmadienis Jėzus naudojosi kasdieniais druskos ir šviesos įvaizdžiais, norėdamas perteikti ypatingas tiesas. Ko druska ir šviesa...
Skip to content