atgalatgal
toliautoliau
Slider

DIEVAS SUSIVIENIJA SU ŽMOGUMI

Kristaus krikštas (Mt 3, 13–17) Liturginis kalėdinis laikotarpis jau skaičiuoja paskutines valandas. Skambiu akordu jį užbaigia Kristaus krikšto...
video

„Esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 28, 16–20)     Vienuolika mokinių nuvyko į...

Įstatymo pilnatvė įvykyje

VI eilinis sekmadienis (Mt 5, 17–37) Sudėtingas sekmadienis Dievo žodžio prasme. Labai daug visko girdime, tai lyg kondensuotas pienas. Daug...

„Drąsos! Tai aš. Nebijokite!“

XIX eilinis sekmadienis (Mt 14, 22–23)      Girdėdami Gerąją Naujieną iš pastarųjų sekmadienių, išgyvename nuostabią evangelinę kelionę. Šioje kelionėje sutikome palyginimus,...
video

„Aš – pasaulio šviesa“

Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą nuo gimimo dienos. Tai taręs, Jėzus spjovė...

Nepakeliamas Dievo gerumas

XXV eilinis sekmadienis (Mt 20, 1–16)             Evangelija nuosekliai mus veda prie gilesnio santykio su Viešpačiu Jėzumi. Per...
video

Kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 18, 21–35)     Priėjo prie Jėzaus Petras...

Budėjimas: ar tai skirta man?

I Advento sekmadienis. Mt 24, 37. Motina Bažnyčia pradeda naujus liturginius metus. Prasideda budėjimas ir laukimas. Mūsų žemiškasis...

„Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“

XXXII eilinis sekmadienis (Mt 25, 1–13)             Liturginiai metai jau eina į pabaigą. Dievo žodis mus po truputį veda prie...
video

Apie dangaus karalystę

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 13, 44–46. (47–52)) Jėzus bylojo minioms:
video

„Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 20, 19–23) Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai,...
video

„Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta“

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 10, 26–33) Jėzus bylojo apaštalams: „Nebijokite žmonių....