atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

I gavėnios savaitės penktadienis

Tado Mikėno iš Kauno apmąstymai. sb, punskas.pl Evangelija (Mt 5, 20–26)

Baimės ir malonės persipynimas

XXXIII eil. sekmadienis. Lk 21, 5–19 Liturginiai metai jau eina į pabaigą. Išgirdus šio sekmadienio Evangeliją, kai kam gali sunkiai...

Paradoksali tikrovė mūsų patirtyje

Švenčiausios Trejybės sekmadienis. Jn 3, 16–18             Pirmas sekmadienis po Šventosios Dvasios atsiuntimo yra ypatingas. Ypatingas tuo, kad visa...
video

Jūs esate šių dalykų liudytojai

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 24, 35–48)     O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir...

Gerasis Ganytojas, vedantis savąsias avis į gyvenimo apstybę

IV Velykų sekmadienis (Jn 10, 1–10)      Velykų laikas yra labai įdomus. Šis įdomumas atsiskleidžia per Dievo žodžio tęstinumą: kiekvienas...
video

Kristus prisikėlė!

    Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji...
video

Taip išsipildė pranašo žodžiai: „Jį vadins Nazariečiu“

Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk...
video

Kas iš jūsų įsigeis būti didžiausias, bus jūsų tarnas

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 10, 35–45)      Prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnus Jokūbas ir Jonas...
video

„Kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis“

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 6, 60–69)        Daugelis Jėzaus mokinių sakė: „Kieti jo žodžiai,...
video

„Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“

Evangelija (Mt 28, 16–20)     Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę,...
video

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS. VELYKOS

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 20, 1–9)     Pirmąją savaitės dieną, labai...