atgalatgal
toliautoliau
Slider

Gerasis Ganytojas, vedantis savąsias avis į gyvenimo apstybę

IV Velykų sekmadienis (Jn 10, 1–10)      Velykų laikas yra labai įdomus. Šis įdomumas atsiskleidžia per Dievo žodžio tęstinumą: kiekvienas...
video

Gavėnia – dvasinio atsinaujinimo metas

GAVĖNIA yra susikaupimo, atgailos ir dvasinio atsinaujinimo laikas. Laikas, kuriame mes turime susitaikyti su Dievu, su savimi, su žmonėmis. Taip mes paliksime...

Kristaus žengimas į dangų (Šeštinės)

Dievas pasilieka mūsų tarpe (Mt 28, 16–20) Velykinė kelionė su prisikėlusiuoju Kristumi yra labai įdomi. Šios mistagoginės kelionės metu matėme susitikimus...

Druska bei šviesa

V eilinis sekmadienis Jėzus naudojosi kasdieniais druskos ir šviesos įvaizdžiais, norėdamas perteikti ypatingas tiesas. Ko druska ir šviesa...

Skubotas Dievo ėjimas link šilkmedžio

XXXI eil. sekmadienis. Lk 19, 1–10 Pastarieji sekmadieniai yra ypatingi Dievo žodžio prasme. Dievas per savo žodį išryškina tikrąjį...
video

Neliks akmens ant akmens

   Kai kuriems bekalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: „Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens...

Palaiminti, kurie tiki nematę

Atvelykis. Dievo gailestingumo sekmadienis (Jn 20, 19–31) Šioji savaitė yra išskirtinė. Dievo žodis kiekvieną dieną šio velykinio aštuondienio laikotarpiu pateikia susitikimus...
video

„Palaiminti, kurie tiki nematę!“

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir...
video

„Aš – pasaulio šviesa“

Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą nuo gimimo dienos. Tai taręs, Jėzus spjovė...
video

„Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 20, 19–23) Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai,...

Turtas ir neturtas

LK 16, 19–31; dar kartą apie prioritetus Šios dienos Dievo žodis atskleidžia giliausią, prasmingiausią logiką. Pranašas sako, kad laimingas...

Dievo ir žmogaus žvilgsnis

XIII eilinis sekmadienis (Mt 10, 37–42)   Labai kurioziškas dalykas yra Geroji Naujiena. Šis kurioziškumas matomas Jėzaus ištarose apie...