atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

„Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą“

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 13, 24–31. (31–43))     Jėzus pateikė minioms...

Mirtyje gimsta gyvenimas

Didysis penktadienis (Jn 18, 1–19, 42)                                                      Jėzaus mirtis yra vienas dramatiškiausių įvykių žmonijos istorijoje. Nekaltasis, kuris atėjo skelbti meilės...
video

Gavėnia – dvasinio atsinaujinimo metas

GAVĖNIA yra susikaupimo, atgailos ir dvasinio atsinaujinimo laikas. Laikas, kuriame mes turime susitaikyti su Dievu, su savimi, su žmonėmis. Taip mes paliksime...
video

Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 10, 37–42)     Jėzus bylojo savo apaštalams:    ...

Dievo nuolankumas ir žmogaus nuolankumas

XXII eil. sekmadienis, Lk 14, 1. 7–14 Sveiki atvykę į Gerosios Naujienos mokyklą. Pamoka seka pamoką. Praeito sekmadienio Gerosios Naujienos pamokėlė...
video

Duonos padauginimas

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 14, 13–21) Išgirdęs, kad Jonas Krikštytojas miręs, Jėzus...
video

Jėzaus gundymas

    Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo labai alkanas.   ...

Ištikimybės kaina

XX eil. sekmadienis. Lk 12, 40–53 Pastaruosius sekmadienius Evangelija ir visas Dievo žodis mums primena ištikimybės fenomeną. Pirmiausia turtuolis,...
video

Apreiškimas Marijai

    26 Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, 27 pas mergelę, sužadėtą su vyru,...
video

„Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams“

Evangelija (Lk 16, (1–9). 10–13)     Jėzus kalbėjo savo mokiniams:        ...
video

Neliks akmens ant akmens

   Kai kuriems bekalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo: „Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens...

Gailestingumas paklydėlio gyvenime ir gailestingumas mano gyvenime

XXIV eil. sek. Lk 15, 1–32 Nuo kada prasideda Dievo gailestingumas? Klausimas gana subtilus. Gailestingumas yra akivaizdus. Jis matomas...