atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

Didysis trečiadienis

sb, punskas.pl  Evangelija (Mt 26, 14–25)     Vienas iš Dvylikos, vardu Judas Iskarijotas, nuėjo pas aukštuosius...
video

Didysis antradienis

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 13, 21–33. 36–38)     Sėdėdamas su mokiniais už stalo, Jėzus labai...
video

Didysis pirmadienis

sb, punskas.pl Evangelija (Jn 12, 1–11)     Šešioms dienoms belikus iki Velykų, Jėzus atėjo į Betaniją,...
video

KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

sb, punskas.pl Evangelija (Mk 14, 1–15, 47)     Iki Velykų ir Neraugintos duonos šventės tebuvo...
video

V gavėnios savaitės ketvirtadienis

VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI sb, punskas.pl