punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

Mylėkite savo priešus

sb, punskas.pl Iš Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
video

Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja

sb, punskas.pl Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
video

KRISTAUS GIMIMAS

sb, punskas.pl Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui...
video

Jėzaus Kristaus gimimas

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 1, 18–24)     Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai.
video

Ar tu esi tas, kuris turi ateiti?

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 11, 2–11)     Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo...
video

Dykumoje šaukiančiojo balsas

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 3, 1–12)     Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos...
video

Kai ateis Žmogaus Sūnus

sb. punskas.pl Evangelija (Mt 24, 37–44)     Jėzus kalbėjo savo mokiniams:    ...
video

Seniūnai tyčiojosi iš Jėzaus

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 23, 35–43)     Prikalus ant kryžiaus Jėzų, žmonės stovėjo ir žiūrėjo....
video

Visi jūsų nekęs dėl mano vardo

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 21, 5–19) Kai kuriems bekalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais...
video

Jėzus ir muitininkų viršininkas Zachiejus

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 19, 1–10)     Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten...
video

Fariziejus ir muitininkas

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 18, 9–14)     Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o...
video

Pasakojimas apie teisėją

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 18, 1–8)     Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet...
Skip to content