punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

Liepk man ateiti pas tave vandeniu

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Kai minia buvo pasotinta, Jėzus iškart liepė mokiniams...
video

KRISTAUS ATSIMAINYMAS

sb, punskas.pl Evangelija (Mt 17, 1–9)      Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį...
video

Parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.  Anuo metu Jėzus bylojo minioms: 
video

Palikite abejus augti iki pjūčiai

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.  Anuo metu Jėzus pateikė minioms kitą palyginimą: 
video

Sėjėjas išsirengė sėti

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.  Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant...
video

Aš romus ir nuolankios širdies

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Matą.  Anuo metu Jėzus bylojo:  „Aš...
video

Jis žengs pirma Viešpaties

sb, punskas.pl Evangelija (Lk 1, 5–17)         Judėjos karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas, vardu Zacharijas, iš Abijo...
video

„Eik paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį

sb, punskas.pl Mt 9, 9–13 Keliaudamas Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matą, ir tarė jam:...
video

Dievas siuntė savo Sūnų, kad per jį išgelbėtų pasaulį

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Joną Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį...
video

Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Joną. Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę...
video

Man duota visa valdžia danguje ir žemėje

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal MatąAnuo metu vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems...
video

Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją

sb, punskas.pl ✠ Iš šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
Skip to content