atgalatgal
toliautoliau
Slider

Jurgita Stankauskaitė. Dzidzoj savaitė

Jau prasdėjus Didzoj savaitė. No sano sakyta, kad tai susikaupimo ir rimtumo dzienos. Pabažnos močutės sakydavo, kad šituom čėsu vaikam negalima nei...
video

Apie kiaušinių marginimo tradiciją

Apie kiaušinių marginimą vaikams pasakoja punskietė Elena Jurkūnienė. Sunku pasakyti kokia yra margučių kilmė. Ne visi žino,...
video

Verbų rišimas – unikali mūsų krašto tradicija

Šių metų Verbų sekmadienis dėl koronaviruso bus kitokias negu iki šiol, niūrus ir liūdnokas. Įprastai ši šventė neįsivaizduojama be dailių, įvairiais raštais...

Jurgita Stankauskaitė. Iš adatos kirvio nepasdzyrbsi

Kalendorus lyg nemilina. Pėdnyča. Cykiai šnibžda ausin, kad šandė tarptaucinė teatro dziena. Aniej sakytų, kad baigiu nuprotėc, o šiciej prisjungtų išplėsc fantazijos plotus. Jeigu jau...

Jurgita Stankauskaitė. „Duok, Dzieve, sveikatos, o visko užteks“

Žmonių išmincis sako: „Užteks arbatos, kad cik Dzievas duotų sveikatos“. Šitais dvidešimtais naujų čėsų metais atrodė, kad ateis kažkas ypatingo. Misnyta apė...

Du užmiršti padavimai apie Šiurpilį

Ne vieną padavimą Šiurpilio piliakalnis mums galėtų pasekti, ne vienas užrašytas įvairiuose etnografiniuose rinkiniuose. Dar prieš 5–7 dešimtmečius įvairių istorijų buvo galima...
video

Tautodailės paroda „Rankų šnekos“

2020 m. vasario 15 d. Punsko lietuvių kultūros namuose po iškilmingo Vasario 16-osios koncerto buvo atidaryta mūsų krašto tautodailės paroda „Rankų šnekos“....
video

Užgavėnės ir gavėnia seniau

Apie gyvenimą seniau, žmonių darbus ir šventes pasakoja Genė Staskevičiūtė-Kolienė (g. 1933 m.), kilusi iš Trumpalio kaimo. Per Užgavėnes...

Jurgita Stankauskaitė. Viso gero!

Koks „viso gero“?! Ar ca tau mokykla, ar aš ca tau mokytoja, kad acisveikydamas sakai „viso gero“? Sakyk „sudievu“. Tegu bus, kad tu nelabai...

Tėvas muzikantas ir dzvi armonikos

Pasakoja Anelė Degutytė-Vaicekauskienė (g. 1937 m.), kilusi iš Agurkių kaimo: Mano tėtė Juozas Degucis iš Agurkių kaimo seniau...

Bus remontuojama „Senoji klebonija“

Punsko savivaldybė paskelbė varžytines dėl muziejaus „Senoji klebonija“ remontavimo. Savo pasiūlymus įmonės gali teikti iki šių metų vasario 14 dienos. Investicija bus...

Jurgita Stankauskaitė. Pašnekėkim apė orų

Sausio 31 dziena. Gervės rėkia už ažaro, o an ažaro plaukioja gulbių porukė. Špokai krūmuose draskosi. Brolukai išlindį iš po žamių šyldosi...