punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Jurgita Stankauskaitė. Ar pas jus jau kerta rugius?

Mėnasio pradza – geras momentas pakelc akis in dangų, užriesc nosį ir pauoscyc javais prakvipusio oro. Vienų šitos savaitės...

Ligų ir kitokių kvarabų gydymas

 „Terra Jatwezenorum“ XII tomo 1 dalyje yra spausdinamas Vilijos Ragaišienės straipsnis „Ligos ir jų gydymo būdai Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne“....

Jurgita Stankauskaitė. Sklepas

Tį labai šalta. Karštų vasaros dzien kožnas ieškosi vėsesnės vietos. Lauki norbi po obelim...

Legenda apie Punsko ežerą

Punios ežeras gražus, nedidelis, beveik iš visų pusių supamas aukštų šlaitų. Tik į pietus, kur išplaukia upeliūkštis, yra nedidelė sąsmauka. Ežero vakariniame...
video

Šalia prie kelio. Punsko krašto daina

Dainuoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime. sb, punskas.pl
video

Seinuose vyko XVII kapelų šventė. I dalis

2019 m. spalio 5 d. Seinų „Lietuvių namuose“ vyko XVII kapelų šventė. Joje dalyvavo: liaudiškos muzikos kapela „Vingis“, Jurbarko kultūros...

Jurgita Stankauskaitė. Rieda rieducai

Dūlka keliai, kelukai, šūnkeliai (nor palaidų šunų dartės nei macyc, nei girdėc). Kur cik žangsi, tį dūlkė pakyla. Čėsais nesnori nei keliu...
video

Vilties valsas

Groja Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos kapela „Šalcinukas“. Vad. Angelė Bapkauskienė. sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. TIKĖKIT ARBA NE

Tikėkit arba ne. Tūno kažkur nubraižytas gyvenimo žemėlapis su mums nurodyta veiksmų seka. Tikėkit atsitiktinumais arba ne. Čia viskas priklauso, kaip norėsit pavadinti dalykus, kurie...
video

Birutės Vydrienės keramikos darbų paroda

Š. m. kovo 11 dieną Punsko lietuvių kultūros namų antrojo aukšto fojė atidaryta mūsų krašto tautodailininkės Birutės Vydrienės keramikos darbų paroda. Apie...
video

Žolinių vainikai 1 d.

Apie Žolinių vainikus pasakoja Punsko krašto etnografė Nastutė Sidarienė. sb, punskas.pl
video

„Subatos vakarėlis“ Seinuose (2 dalis)

Balandžio 23 dieną Seinų „Lietuvių namuose“ vyko lietuvių liaudiškos muzikos ir šokių šventė „Subatos vakarėlis“. Dalyvavo: Punsko LKN tautinių šokių jaunimo grupė...
Skip to content