punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

Atvelykio paroda 2020

Balandžio 19 d. Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos būstinėje Punske vyko virtualus velykinės parodos atidarymas. Dėl COVID-19 viruso pandemijos...
video

Senosios lietuviškos dainos Punske (1 dalis)

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos ansamblio „Saulalės“ virtualus koncertas Punsko buities muziejuje 2020 rugpjūčio 26 dieną. Vad. Angelė Babkauskienė. Dalis šių kūrinių...
video

Vasario 5-ąją minime šv. Agotos dieną

Šv. Agota tai III a. krikščionė, kankinė. Jai nupjovė abi krūtis. Galiausiai buvo sudeginta ant laužo. Paveiksluose ir drožiniuose šv. Agota buvo...
video

Vakar šiandien ir visados (II d.)

Punsko skanseną sudaro iš Vaitakiemio perkelta XIX–XX a. sodyba, susidedanti iš gyvenamojo namo, klojimo (kluono), tvarto ir svirno. Gyvenamajame name įrengtos ekspozicijos....

Jurgita Stankauskaitė. Acigrabojo

Buvo laikai, kadu in kap katruos dalykus nekraipiau dėmesio. Atrodzydavo jiej toki normalūs, nekeisci. Cik po tam...

Juozo Vainos etnografiniame muziejuje

Punsko lietuvių kultūros namuose veikia įdomus Juozo Vainos etnografinis muziejus. Muziejaus gidę Juliją...
video

Tinklalaidė „(susi)Pažinkime“. Nastutė Sidarienė

Su Punsko krašto etnografe Nastute Sidariene kalbasi Rimantė Pauliukaitytė. r. p. punskas.pl

XXI tarptautinis velykinis konkursas-paroda Punske

2019 metų balandžio 28 dieną Lenkijos lietuvių etnografinės kultūros draugijos būstinėje (Punsko ambulatorijos patalpose) vyko Atvelykio šventė bei velykinės parodos atidarymas. Koncertavo LLEKD ansambliai:...

Kalėdos. Kap kas nori

Šventės, šventės ir po šventių. O po šventių kitos šventės. Da bus kadu apė Naujus metus parašyc. Dabar da galvoj...
video

Tu, žilvitėli

Joninių daina. Dainuoja: „Alna“ ir „Gimtinė“. Filmavo ir montavo punskas.pl studija. Punskas, 2020. sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. Legendos apie netolimą Šiurpilį

Šiurpilyje sklando „Miegančios kariuomenės“ legenda. Joje pasakojama apie ūkininką, kuris anksti rytą atsikėlęs nuėjo į ganyklą arklių ieškoti. Beieškodamas sutiko žmogų. Jis...
video

Iš Punsko ir Seinų krašto tautosakos. Kraičio gabenimas (2)

Punsko ir Seinų krašto tautosakoje yra įvairių pasakojimų apie mūsų krašto žmonių papročius, tradicijas ir buitį. Daug įdomių ir žaismingų istorijų užrašė mūsų krašto etnografė...
Skip to content