atgalatgal
toliautoliau
Slider

Du užmiršti padavimai apie Šiurpilį

Ne vieną padavimą Šiurpilio piliakalnis mums galėtų pasekti, ne vienas užrašytas įvairiuose etnografiniuose rinkiniuose. Dar prieš 5–7 dešimtmečius įvairių istorijų buvo galima...
video

Tautodailės paroda „Rankų šnekos“

2020 m. vasario 15 d. Punsko lietuvių kultūros namuose po iškilmingo Vasario 16-osios koncerto buvo atidaryta mūsų krašto tautodailės paroda „Rankų šnekos“....
video

Užgavėnės ir gavėnia seniau

Apie gyvenimą seniau, žmonių darbus ir šventes pasakoja Genė Staskevičiūtė-Kolienė (g. 1933 m.), kilusi iš Trumpalio kaimo. Per Užgavėnes...

Jurgita Stankauskaitė. Viso gero!

Koks „viso gero“?! Ar ca tau mokykla, ar aš ca tau mokytoja, kad acisveikydamas sakai „viso gero“? Sakyk „sudievu“. Tegu bus, kad tu nelabai...

Tėvas muzikantas ir dzvi armonikos

Pasakoja Anelė Degutytė-Vaicekauskienė (g. 1937 m.), kilusi iš Agurkių kaimo: Mano tėtė Juozas Degucis iš Agurkių kaimo seniau...

Bus remontuojama „Senoji klebonija“

Punsko savivaldybė paskelbė varžytines dėl muziejaus „Senoji klebonija“ remontavimo. Savo pasiūlymus įmonės gali teikti iki šių metų vasario 14 dienos. Investicija bus...

Jurgita Stankauskaitė. Pašnekėkim apė orų

Sausio 31 dziena. Gervės rėkia už ažaro, o an ažaro plaukioja gulbių porukė. Špokai krūmuose draskosi. Brolukai išlindį iš po žamių šyldosi...

Grabnyčios

Vasario 2 d. – Kristaus Paaukojimo šventė – Grabnyčios. Ji graikų buvo vadinta Hypapante, nes pagal Mozės įstatymą, keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo...
video

Lietuvos partizanai Suvalkų krašte

Apie Lietuvos partizanus Suvalkų krašte pasakoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime. sb, punskas.pl
video

Etnografinė žiemos stovykla Seinuose

Sausio 20–22 dienomis Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykloje vyko etnografinė žiemos stovykla. Jos organizatorius – Seinų vysk. Antano Baranausko fondas „Lietuvių namai“. Projekto koordinatorė...

Jurgita Stankauskaitė. Jau kap tep, tai ne

Atėjo čėsas ir man pasakas skaicyc. Ciktais misnau, kad šitų daryc bus daug langviau nei pasrodė iš cikro. Kap buvo? Pasėmiau pasakų...
video

Lietuvos tautodailininkių paroda Punske

Punsko lietuvių kultūros namų antrojo aukšto fojė veikia Lietuvos tautodailininkių: Laimos Kraukšlienės vytinių juostų ir Danutės Saukaitienės šieno kūrinių paroda. Apie ją...