atgalatgal
toliautoliau
Slider

Jurgita Stankauskaitė. Apė kaimyno šunį

Yra toki mūs kaimuose pasakymai: Apė kaimyno šunį arba Apė orų. Kų jiej raiškia? Vienų ir tų pacį. Kap suveina dzviese (arba...

Jurgita Stankauskaitė. Moteris prancūzmečiu Punsko krašte

Persikelkime į XIX a. pradžią. Rytų Europos link slenka prancūzų kariai. Napoleono kariuomenė pasiekia Suvalkiją. Čia gyvena mūsų proseneliai. Jie patiria prancūzų...
video

Ruošimasis vestuvėms (2)

Vestuvės buvo, yra ir bus vienas svarbiausių žmonių gyvenimo įvykių. Punsko ir Seinų krašto tautosakoje yra įvairių pasakojimų apie pabrolius, pamerges, piršlį...
video

Ruošimasis vestuvėms (1)

Vestuvės buvo, yra ir bus vienas svarbiausių žmonių gyvenimo momentų. Punsko ir Seinų krašto tautosakoje yra įvairių pasakojimų apie pabrolius, pamerges, piršlį...

Jurgita Stankauskaitė. Švęsk šventes – Jurginės

Pergrubri, tu išvarai įkyrėjusią žiemą, o visokį želmenį, gėles ir žolę visoje žemėje ugdyti teikiesi; mes dabar maldaujame tave, idant mūsų javus,...
video

Iš Punsko ir Seinų krašto tautosakos. Kraičloviai, kraitkubiliai, kraitinės skrynios (3)

Punsko ir Seinų krašto tautosakoje yra įvairių pasakojimų apie žmonių papročius, tradicijas ir buitį. Daug įdomių ir žaismingų istorijų užrašė šio krašto...

Jurgita Stankauskaitė. Cik dzidzausius!

Kasmet isižojį laukiam pavasaro. Išėjį laukan, dairomės aplinkui, jieškom prasikalusios žolukės, kų cik isprogusio medzo lapuko, landam in daržalius, mėgydami inžūrėc iš...
video

Iš Punsko ir Seinų krašto tautosakos. Kraičio gabenimas (2)

Punsko ir Seinų krašto tautosakoje yra įvairių pasakojimų apie mūsų krašto žmonių papročius, tradicijas ir buitį. Daug įdomių ir žaismingų istorijų užrašė mūsų krašto etnografė...
video

Atvelykio paroda 2021

Balandžio 11 d. (sekmadienį) 10 val. (Lenkijos laiku) per punskas.pl vyks virtualus velykinės parodos atidarymas. Kviečiame žiūrėti.

Jurgita Stankauskaitė. Svirnas

Kieme stovi ūkiniai pastatai. Kiekvienas kitoks. Skiriasi aukščiu, pločiu, durų skaičiumi, stogo danga. Jeigu norėtum, skirtumų rastum žymiai daugiau, nei galima įsivaizduoti....
video

Iš Punsko ir Seinų krašto tautosakos. Kraičio reikšmė (1)

Punsko ir Seinų krašto tautosakoje yra įvairių pasakojimų apie mūsų krašto žmonių papročius, tradicijas ir buitį. Daug įdomių ir žaismingų istorijų užrašė mūsų krašto etnografė...

Jurgita Stankauskaitė. Ojojoj!

Grožis neapsakytas! O sukas ratu, o linguoja kap pasiutį! Tai kokį lancūgėlį supina, tai lyg dzvigubu šokterna, tai viena kitų išmeta in padanges... Nu,...