atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

Augo putins su šermukšniu

Joninių daina. Dainuoja „Šalcinukas“. Filmavo ir montavo punskas.pl studija. Punskas, 2020. sb, punskas.pl
video

Aš užeisiu ant kalno

Joninių daina. Dainuoja: „Alna“ ir „Gimtinė“. Filmavo ir montavo punskas.pl studija. Punskas, 2020. sb, punskas.pl
video

Aš pasėjau ąžuolą

Joninių daina. Dainuoja: „Alna“ ir „Gimtinė“. Filmavo ir montavo punskas.pl studija. Punskas, 2020. sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. Žalias ar marinuotas?

Stovėjau darži ir lukščinausi žyrnį. Skanus, padla, nesukirmijis. Dartės kap sykis. Ne per sausas, nepernokis, saldzai sprogsta tarp dantų. Cirkai. Da neteko...
video

Tu, žilvitėli

Joninių daina. Dainuoja: „Alna“ ir „Gimtinė“. Filmavo ir montavo punskas.pl studija. Punskas, 2020. sb, punskas.pl
video

Švento Jono vakarėlį

Joninių daina. Dainuoja: „Alna“ ir „Gimtinė“. Filmavo ir montavo punskas.pl studija. Punskas, 2020. sb, punskas.pl
video

Kupole rože, kupolyte

Joninių daina. Dainuoja: „Alna“ ir „Gimtinė“. Filmavo ir montavo punskas.pl studija. Punskas, 2020. sb, punskas.pl
video

Ant švento Jono

Joninių daina. Dainuoja: „Alna“ ir „Gimtinė“. Filmavo ir montavo punskas.pl studija. Punskas, 2020. sb, punskas.pl

Ar jauci, kap kvepia?

Ėmei girdėc daugiau dūzgimo? Bijaisi, kad bitės puola? Nėra ko strokavoc. Ca cik bitukės dūzgia, rodzydamos dzaugsmų dėl pražydusių liepų. Trūsia mažukės, šokinėja no...

Jurgita Stankauskaitė. Razumno iš durno nepadarysi

Viskas kitap. Joninių šįmet pas mus nebuvo. Priežascys aiškios, kartocis neraikia. Insirašis jos mūs istorinėj kronikoj kap metai be Rasos šventės Šilainėj....

Jurgita Stankauskaitė. Auginat rabarbarus?

Visai neseniai, prieš kelis metus, tep ciksliai tai buvo 2017 m., pas mano mamų buvo atvažavį, kaip...

Apie piršlybas ir vestuves

Apie Punsko krašto tradicijas, religines bei šeimos šventes pasakoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime. sb, punskas.pl