atgalatgal
toliautoliau
Slider

Jurgita Stankauskaitė. TIKĖKIT ARBA NE

Tikėkit arba ne. Tūno kažkur nubraižytas gyvenimo žemėlapis su mums nurodyta veiksmų seka. Tikėkit atsitiktinumais arba ne. Čia viskas priklauso, kaip norėsit pavadinti dalykus, kurie...

Negirdėta ir nemacyta

Kelintų kartų pasikartosiu, kad žmogus visų gyvenimų mokinasi. Sakysit, kad da jauna, tai neturėtau dzyvycis. Teisybė, alia katris iš mūs tėvų jau...

Jurgita Stankauskaitė. Biskelis strokų

Visais čėsais žmonės pasakodavo apie visokiausius strokus – būtus ir nebūtus, kap sakydavo. Nor tep cikrai kožnas juokdavosi iš velniais nusėtų istorijų,...

Jurgita Stankauskaitė. Legendos apie netolimą Šiurpilį

Šiurpilyje sklando „Miegančios kariuomenės“ legenda. Joje pasakojama apie ūkininką, kuris anksti rytą atsikėlęs nuėjo į ganyklą arklių ieškoti. Beieškodamas sutiko žmogų. Jis...
video

Kaip seniau liedavo žvakes

Žvakių liejimas – nuo senovės žinomas amatas. Juo užsiimdavo nedaugelis, dažniausiai moterys ir vaikai. Jie žvakes liedavo ilgais žiemos vakarais. Žmonės tikėjo,...

Apie vestuves ir gyvenimą marčiose

Apie Punsko krašto tradicijas, religines bei šeimos šventes pasakoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime. sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. Legendos apie netolimą Šiurpilį

Žmonės yra pasakoję, kad Eglyno ežere prie Šiurpilio piliakalnio yra matę plūduriuojančią pilną dėžę aukso. Tačiau niekas nedrįso prie jos priplaukti, kadangi...

Jurgita Stankauskaitė. Trys padavimai apie Šiurpilio piliakalnį

 I XIX a. pradžioje piliakalnio papėdėje gyveno batsiuvys Sutkevičius. Jis buvo žinomas visoje Eglyno gyvenvietėje. Vieną vakarą grįždamas...
video

Rasos šventė (3 d.)

Šių metų Rasos šventė mūsų krašte vyko tik internetinėje erdvėje. Kviečiame pasižiūrėti šios šventės trečios dalies. sb, punskas.pl
video

Rasos šventė (2 d.)

Šių metų Rasos šventė mūsų krašte vyko tik internetinėje erdvėje. Kviečiame pasižiūrėti šios šventės antros dalies. sb, punskas.pl
video

Rasos šventė (1 d.)

Šių metų Rasos šventė mūsų krašte vyko tik internetinėje erdvėje. Kviečiame pasižiūrėti šios šventės pirmos dalies. sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. Čigono gudrumas

Linksmų istorijų mūsų krašte netrūksta, tik dažniausiai mes jas pasakojame artimiausių žmonių būryje. Sunku būtų suskaičiuoti, kiek tokių pasakojimų sugėrė mūsų namų...