atgalatgal
toliautoliau
Slider

Jurgita Stankauskaitė. Kas ir kap? Arba kų raiškia Gramnyčos?

Būnanc vaiku labai daug visokių dalykų būna neaiškių. In kap katruos pac surandzi atsakymų (ratas atvejis) arba šap ne tep paaiškina tėvai ar dzieduliai....
video

Nerėpa (4)

Du pasakojimai apie piršlybas Punsko ir Seinų krašte bei Jono Jakubausko iš Žagarių daina. sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. paVasaris

Kaskart įkopus į naują mėnesį norisi pasidomėti, kuo jis galėjo būti įdomus ar ypatingas senovės lietuvių pasaulėžiūroje, kadangi šiais laikais neteikiame išskirtinio dėmesio paskiriems mėnesiams....
video

Vasario 5-ąją minime šv. Agotos dieną

Šv. Agota tai III a. krikščionė, kankinė. Jai nupjovė abi krūtis. Galiausiai buvo sudeginta ant laužo. Paveiksluose ir drožiniuose šv. Agota buvo...

Punsko žydai. Tautosakiniai pasakojimai apie žydus

Mūsų krašte išliko daug pasakojimų apie žydus. Vieni jų nuoširdūs, kiti turintys antisemitizmo atspalvių. Apskritai mūsų žmonės gerbė žydus, bet jų...
video

Necikį mergos (3)

Šioje dalyje pateikiame 3 pasakojimus apie piršlybas Punsko ir Seinų krašte bei Jono Jakubausko iš Žagarių dainą. sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. An aukšto

Jeigu bovycis, tai cik an aukšto! Nėra gerasnės vietos stuboj, kap aukštas. Tį visai kitokias pasaulis. Apė tai žinodavo kožnas vaikas. Žinodavo,...
video

Tu da nor vienų pridėk

Punsko ir Seinų krašto tautosakoje yra išlikę daug įdomių ir žaismingų pasakojimų apie mūsų krašto vestuvinius papročius. Nemažai jų yra užrašęs mokytojas...
video

Apie piršlybas Punsko ir Seinų krašte

Punsko ir Seinų krašto tautosakoje daug yra įdomių pasakojimų apiemūsų krašto papročius, tradicijas ir žmonių buitį. Juos reikia puoselėtiir viešojoje erdvėje populiarinti....
video

Mažas mūsų ratelis

Punsko ir Seinų krašto vaikų žaidimas. sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. Gonkos

Vieni gonkas vadzina priemeniu, pribudarku arba, kap mano močutė sakydavo, budovarki. Tai vieta, katrį skira laukų no visos kitos namo dalies. Gonkose visadu stovėdavo kitoki...
video

Reto grožio kraštovaizdžiai

Punsko ir Seinų kraštas yra vienas gražiausių šalies kampelių. Nevienodas reljefas teikia jam daug savitumo. Čia daug ežerų, kalnelių, upelių, lankytinų istorijos ir gamtos paminklų,...