punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

Senosios lietuviškos dainos Punske (2 dalis)

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos ansamblio „Saulalės“ virtualus koncertas Punsko buities muziejuje 2020 rugpjūčio 26 dieną. Vad. Angelė Bapkauskienė. Dalis šių kūrinių...

Jurgita Stankauskaitė. Kas ir kap? Arba kų raiškia Gramnyčos?

Būnanc vaiku labai daug visokių dalykų būna neaiškių. In kap katruos pac surandzi atsakymų (ratas atvejis) arba šap ne tep paaiškina tėvai ar dzieduliai....
video

Punsko skansenas. Kluonas

Punsko skanseną sudaro iš Vaitakiemio perkelta XIX–XX a. sodyba, susidedanti iš gyvenamojo namo, klojimo (kluono), tvarto ir svirno. Gyvenamajame name įrengtos ekspozicijos,...

Jurgita Stankauskaitė. Už kalnuko

Šventės, šventės ir po šventių. Tokiu nuvalkiotu sakiniu pradėsiu šandzieninį tekstų. Kap niekadu ankscau, neškadavojau praainancų Kalėdų. Sakytau, paveikė mėnulio fazė arba...

Apie Punsko krašto laidojimo tradicijas (1/2)

Apie Punsko krašto tradicijas, religines bei šeimos šventes pasakoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime. sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. Žiema, žiema, ateik in kiemų!

Kap buvau studentė, tai žiemų vaikščojau apsirangus šiltesni struki. Neapseidavo be storų švedarų, ba šalco ir sniego netrūko. Ne baikos buvo penkiolika ar dzvidešimc...
video

Kupole rože, kupolyte

Joninių daina. Dainuoja: „Alna“ ir „Gimtinė“. Filmavo ir montavo punskas.pl studija. Punskas, 2020. sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. Biskelis strokų

Visais čėsais žmonės pasakodavo apie visokiausius strokus – būtus ir nebūtus, kap sakydavo. Nor tep cikrai kožnas juokdavosi iš velniais nusėtų istorijų,...
video

Iš Punsko ir Seinų krašto tautosakos. Kraičloviai, kraitkubiliai, kraitinės skrynios (3)

Punsko ir Seinų krašto tautosakoje yra įvairių pasakojimų apie žmonių papročius, tradicijas ir buitį. Daug įdomių ir žaismingų istorijų užrašė šio krašto...
video

Tarptautinis folkloro festivalis

2021 m. rugpjūčio 15 d. prie Punsko bažnyčios aikštėje vyko XV tarptautinis folkloro festivalis „Ant kalno gluosnys“. Kviečiame pasižiūrėti šventės akimirkų.
video

Velykinė paroda Punske

Balandžio 24 dieną Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos (LLEKD) būstinėje vyko Velykinės parodos atidarymas. Renginio metu buvo įteikti diplomai ir dovanėlės, koncertavo...

Baltiško vardyno savitumai Lenkijoje

Algio Uzdilos pranešimas „Šiaurryčių Lenkijos vardyno savitumai”, skaitytas per „Terra Jatwezenorum“ konferenciją Punske 2018 m. gruodžio 8 d. sb, punskas.pl
Skip to content