atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

Reto grožio kraštovaizdžiai

Punsko ir Seinų kraštas yra vienas gražiausių šalies kampelių. Nevienodas reljefas teikia jam daug savitumo. Čia daug ežerų, kalnelių, upelių, lankytinų istorijos ir gamtos paminklų,...

Jurgita Stankauskaitė. Kalėdzinių pokalbių nuotrupos iš Pūncko krašto

„Labą dieną, jau misnom, kad neatvažuosit. Kiba in Pūnckų per Smalėnus važavot?“ „Nenusiaukit. Ca ir tep...

Jurgita Stankauskaitė. Viena dziena iš Pūncko gyvenimo

Šandė buvau Pūncki. Kap paci ne pūnckeliokė, tai kasdzien nenulakiu in miestelį. Be raikalo nestrankau, kiba kad vyras sumisna padaryc dovanų ir...
video

Mano vaikystės Kūčios

Apie senovines Kūčias pasakoja 1933 m. gimusi Genė Staskevičiūtė-Kolienė.   sb, punskas.pl
video

Baltiško vardyno savitumai (6 d.)

Apie baltiško vardyno savitumus kalba lituanistas Algis Uzdila. sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. Kvepia Kalėdom

Pandemija pandemiju, alia artėjancų Kalėdų šventių nuotaikos, atrodo, nesugadzis joki apribojimai. Liepta mumiem be raikalo nevažinėc, nelandzoc po krautuves ir in svecus, o mes vis...
video

Baltiško vardyno savitumai (5 d.)

Apie baltiško vardyno savitumus pasakoja lituanistas Algis Uzdila. sb, punskas.pl
video

Baltiško vardyno savitumai (4 d.)

Apie baltiško vardyno savitumus kalba lituanistas Algis Uzdila. sb, punskas.pl
video

Baltiško vardyno savitumai (3 d.)

Apie baltiško vardyno savitumus pasakoja lituanistas Algis Uzdila. sb, punskas.pl
video

Baltiško vardyno savitumai (2 d.)

Apie baltiško vardyno savitumus kalba lituanistas Algis Uzdila. sb, punskas.pl
video

Baltiško vardyno savitumai (1 d.)

Apie baltiško vardyno savitumus pasakoja lituanistas Algis Uzdila. sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. TIKĖKIT ARBA NE

Tikėkit arba ne. Tūno kažkur nubraižytas gyvenimo žemėlapis su mums nurodyta veiksmų seka. Tikėkit atsitiktinumais arba ne. Čia viskas priklauso, kaip norėsit pavadinti dalykus, kurie...