atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

Vakar, šiandien ir visados (I d.)

Punsko skanseną sudaro iš Vaitakiemio perkelta XIX–XX a. sodyba, susidedanti iš gyvenamojo namo, klojimo (kluono), tvarto ir svirno. Gyvenamajame name įrengtos ekspozicijos....
video

Punsko skansenas. Kluonas

Punsko skanseną sudaro iš Vaitakiemio perkelta XIX–XX a. sodyba, susidedanti iš gyvenamojo namo, klojimo (kluono), tvarto ir svirno. Gyvenamajame name įrengtos ekspozicijos,...
video

Punsko skansenas. Svirnas

Punsko skanseną sudaro iš Vaitakiemio perkelta XIX–XX a. sodyba, susidedanti iš gyvenamojo namo, klojimo (kluono), tvarto ir svirno. Gyvenamajame name įrengtos ekspozicijos,...
video

Punsko skansenas. Stuba

Punsko skanseną sudaro iš Vaitakiemio perkelta XIX–XX a. sodyba, susidedanti iš gyvenamojo namo, klojimo (kluono), tvarto ir svirno. Gyvenamajame name įrengtos ekspozicijos,...
video

Punsko skansenas. Truputį istorijos

Punsko skanseną sudaro iš Vaitakiemio perkelta XIX–XX a. sodyba, susidedanti iš gyvenamojo namo, klojimo (kluono), tvarto ir svirno. Gyvenamajame name įrengtos ekspozicijos,...

Jurgita Stankauskaitė. Apė kaimyno šunį

Yra toki mūs kaimuose pasakymai: Apė kaimyno šunį arba Apė orų. Kų jiej raiškia? Vienų ir tų pacį. Kap suveina dzviese (arba...

Jurgita Stankauskaitė. Moteris prancūzmečiu Punsko krašte

Persikelkime į XIX a. pradžią. Rytų Europos link slenka prancūzų kariai. Napoleono kariuomenė pasiekia Suvalkiją. Čia gyvena mūsų proseneliai. Jie patiria prancūzų...
video

Ruošimasis vestuvėms (2)

Vestuvės buvo, yra ir bus vienas svarbiausių žmonių gyvenimo įvykių. Punsko ir Seinų krašto tautosakoje yra įvairių pasakojimų apie pabrolius, pamerges, piršlį...
video

Ruošimasis vestuvėms (1)

Vestuvės buvo, yra ir bus vienas svarbiausių žmonių gyvenimo momentų. Punsko ir Seinų krašto tautosakoje yra įvairių pasakojimų apie pabrolius, pamerges, piršlį...

Jurgita Stankauskaitė. Švęsk šventes – Jurginės

Pergrubri, tu išvarai įkyrėjusią žiemą, o visokį želmenį, gėles ir žolę visoje žemėje ugdyti teikiesi; mes dabar maldaujame tave, idant mūsų javus,...
video

Iš Punsko ir Seinų krašto tautosakos. Kraičloviai, kraitkubiliai, kraitinės skrynios (3)

Punsko ir Seinų krašto tautosakoje yra įvairių pasakojimų apie žmonių papročius, tradicijas ir buitį. Daug įdomių ir žaismingų istorijų užrašė šio krašto...

Jurgita Stankauskaitė. Cik dzidzausius!

Kasmet isižojį laukiam pavasaro. Išėjį laukan, dairomės aplinkui, jieškom prasikalusios žolukės, kų cik isprogusio medzo lapuko, landam in daržalius, mėgydami inžūrėc iš...