atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

Lietuvos tautodailininkių paroda Punske

Punsko lietuvių kultūros namų antrojo aukšto fojė veikia Lietuvos tautodailininkių: Laimos Kraukšlienės vytinių juostų ir Danutės Saukaitienės šieno kūrinių paroda. Apie ją...
video

Šalia prie kelio. Punsko krašto daina

Dainuoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime. sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. Žiema, žiema, ateik in kiemų!

Kap buvau studentė, tai žiemų vaikščojau apsirangus šiltesni struki. Neapseidavo be storų švedarų, ba šalco ir sniego netrūko. Ne baikos buvo penkiolika ar dzvidešimc...
video

Apie karą, pokarį ir kaimiečių kultūrinį gyvenimą

Ožkinių kaimo gyventoją Izabelę Rentelienę kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

Apie krikštynas seniau

Apie Punsko krašto tradicijas, religines bei šeimos šventes pasakoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime. sb, punskas.pl

Kalėdos. Kap kas nori

Šventės, šventės ir po šventių. O po šventių kitos šventės. Da bus kadu apė Naujus metus parašyc. Dabar da galvoj...

Jurgita Stankauskaitė. Adventui inpusėjus

Beigiam antrų advento savaitį. Dartės mūs krašti Kalėdų žanklų daug ieškoc neraikia. Krautuvės apsikrovį saldainėm su kalėdziniais popierukais (su Sanio galvu, agluki, papuošalais an aglutės),...

Jurgita Stankauskaitė. Dzyvų dzyvai. Laimė neapsakyta

Kas gali būc gražau už sanų, rankom supyntų kašį, pakabytų an šakos? Ne sausos, o vandenyngos, gyrdancos...
video

Kaip duonutę kepdavo

Kaip kaime duonutę kepdavo, pasakoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime. sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. Kur Tu, Andriau?

Rytojus – ypatinga diena. Rytoj lapkričio 30-oji – Šv. Andriejaus diena, kurios dvasios pajausti šiandien neįmanoma. Ji lyg koks rytinis rūkas –...

Jurgita Stankauskaitė. Iš sekmadieninių pašnekesių

Būna tep, kad pasėmus in rankas nuotraukų, atgimsta prisiminimai, pasakojimai, girdėtos ir negirdėtos istorijos. Būna, kad viena nuotrauka keliaudama per namiškių rankas užsuka diskusijų...

Jurgita Stankauskaitė. Visciek baisu

Jau dešimc metų, kap miris mano dziedulis. Mirė prieš Visus šventus. Dzienų, katrį be dziedulio yra visai kitokia. Jam išėjus, išėjo nematoma Vėlių laikotarpio...