atgalatgal
toliautoliau
Slider

Jurgita Stankauskaitė. Gonkos

Vieni gonkas vadzina priemeniu, pribudarku arba, kap mano močutė sakydavo, budovarki. Tai vieta, katrį skira laukų no visos kitos namo dalies. Gonkose visadu stovėdavo kitoki...
video

Baltiško vardyno savitumai (4 d.)

Apie baltiško vardyno savitumus kalba lituanistas Algis Uzdila. sb, punskas.pl
video

Atsiklausimai (6)

Tęsiame pasakojimą apie piršlybas Punsko ir Seinų krašte. Daug įdomių istorijų apie jas užrašė mūsų krašto etnografė Aldona Vaicekauskienė. Pasiklausykite.
video

Vakar šiandien ir visados (II d.)

Punsko skanseną sudaro iš Vaitakiemio perkelta XIX–XX a. sodyba, susidedanti iš gyvenamojo namo, klojimo (kluono), tvarto ir svirno. Gyvenamajame name įrengtos ekspozicijos....
video

Baltiško vardyno savitumai (6 d.)

Apie baltiško vardyno savitumus kalba lituanistas Algis Uzdila. sb, punskas.pl

Grabnyčios

Vasario 2 d. – Kristaus Paaukojimo šventė – Grabnyčios. Ji graikų buvo vadinta Hypapante, nes pagal Mozės įstatymą, keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo...

Apie Užgavėnes

Jonas Ivoška pasakoja: Su Pelanų dzienu prasideda gavėnia, o gavėnion nevalgėm mėsos tračadieniais, penktadieniais ir šaštadieniais. Bulvinių dalykų daug valgyta, kap balcyci bulviniai kleckai, bandukės,...

Jurgita Stankauskaitė. Pabaigtuvės

Einat liepai į pabaigą, rodos, vasara irgi pamaži traukiasi. Kaimuose auga šieno rulonų piramidės, kalneliai kukurūzų plotus tempia į viršų, kur ne...
video

Pūncko apylinkės kalnai gyvai

Apie Punsko apylinkės kalnus ir internetinę kamerą pasakoja Punsko krašto kraštotyrininkas Vytautas Batvinskas. sb, punskas.pl

Džiaukimės žiema

Dažnam žmogui ilgi žiemos vakarai nusibosta, užpuola liūdesys ir depresija, nes ne visada atsiranda užsiėmimų. Nors sausio antrojoje pusėje paspaudė šaltis (iki 15 laipsnių),...
video

Apie laidotuves Punsko krašte

Ožkinių kaimo gyventoją Izabelę Rentelienę kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

Plauk sau, skaistus laiveli. Punsko krašto daina

Dainuoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime. sb, punskas.pl