atgalatgal
toliautoliau
Slider

Jurgita Stankauskaitė. Kvepia Kalėdom

Pandemija pandemiju, alia artėjancų Kalėdų šventių nuotaikos, atrodo, nesugadzis joki apribojimai. Liepta mumiem be raikalo nevažinėc, nelandzoc po krautuves ir in svecus, o mes vis...
video

Baltiško vardyno savitumai (6 d.)

Apie baltiško vardyno savitumus kalba lituanistas Algis Uzdila. sb, punskas.pl
video

Lalavimas Punsko ir Seinų krašte

Lalavimas Punsko ir Seinų krašte vyksta nuo senų laikų. Ši tradicija gyva ir dabar. Nedaug kas žino, kad lalavimas kitados reiškė merginų pakėlimą į...
video

Senosios lietuviškos dainos Punske (1 dalis)

Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos ansamblio „Saulalės“ virtualus koncertas Punsko buities muziejuje 2020 rugpjūčio 26 dieną. Vad. Angelė Babkauskienė. Dalis šių kūrinių...

Apie Punsko mergą ir jos margučius

Mūsų krašto etnografo Juozo Vainos užrašuose galima aptikti su Velykomis susijusį įdomų pasakojimą. Štai jis. Viena mergina per Velykas...
video

Žolinės vainikai 2019 (1 d.)

Apie Punsko šių metų Žolinės vainikus pasakoja etnografė Nastutė Sidarienė. sb, punskas.pl

Apie gegužines pamaldas ir Kryžiavas dienas

Apie Punsko krašto tradicijas, religines bei šeimos šventes pasakoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime. sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. Legendos apie netolimą Šiurpilį

Šiurpilyje sklando „Miegančios kariuomenės“ legenda. Joje pasakojama apie ūkininką, kuris anksti rytą atsikėlęs nuėjo į ganyklą arklių ieškoti. Beieškodamas sutiko žmogų. Jis...
video

Mano vaikystės Kūčios

Apie senovines Kūčias pasakoja 1933 m. gimusi Genė Staskevičiūtė-Kolienė.   sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. Šaltyšus ir penimis

Šita savaitė mūs krašti baisiai svarbi. Prasdėjo šaltyšų rinkimai, katriej truks net iki 22 vasaro. Ščyrai pasakysiu, nigdi nekreipiau dėmesio, kiek savaitių kaimuose trunka...
video

Atvelykio paroda 2020

Balandžio 19 d. Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos būstinėje Punske vyko virtualus velykinės parodos atidarymas. Dėl COVID-19 viruso pandemijos...

Jurgita Stankauskaitė. Pasjuokim

Seniai seniai Vidugiruosia gyveno tokia jauna šaimyna. Jiej gyveno gana biednai. Alia ir per daug gal nesistengė prasbagotėc. Kiek turėj, ciek buvo gerai. Lyg...