punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Punsko žydai. Tautosakiniai pasakojimai apie žydus

Mūsų krašte išliko daug pasakojimų apie žydus. Vieni jų nuoširdūs, kiti turintys antisemitizmo atspalvių. Apskritai mūsų žmonės gerbė žydus, bet jų...
video

Vasario 5-ąją minime šv. Agotos dieną

Šv. Agota tai III a. krikščionė, kankinė. Jai nupjovė abi krūtis. Galiausiai buvo sudeginta ant laužo. Paveiksluose ir drožiniuose šv. Agota buvo...

Kaip rišti verbas?

Etnografė Nastutė Sidarienė pasakoja kaip rišti verbas. Filmuota 2013 m. buvusioje Navinykų pagrindinėje mokykloje. sb.punskas.pl
video

Velykinių parodų akimirkos

Pasikliaudami archyvine vaizdo medžiaga, kviečiame pasižiūrėti Atvelykio tautodailės parodų akimirkų. Parodą kasmet organizuoja Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija.
video

Pūncko apylinkės kalnai. Karosinė

Apie Karosinės kalną pasakoja kraštotyrininkas Vytautas Batvinskas. sb, punskas.pl

Mamos dziena mūsiškai

Mes, Lenkijos lietuviai, net ir mamos dzienų kitap švencam nei Lietuvoj ar Lenkijoj. Tas kitap, raiškia dzvigubai, vienų arba kitų dzienų. Tai raiškia kap?...

Jurgita Stankauskaitė. Viskas ratu

Kų cik beigiau rašyc ylgų tekstų. Jau vakaras. Vėlus. Dešimta valanda an nosies, o ca raikia da vienų straipsnį parašyc (dažniausia jų tep nevadzinu,...
video

Mažas mūsų ratelis

Punsko ir Seinų krašto vaikų žaidimas. sb, punskas.pl
video

Žolinės vainikai 2020. Istorija

Apie Žolinės vainikų pynimo tradiciją Punsko krašte pasakoja etnografė Nastutė Sidarienė. Ją kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl
video

Vakar šiandien ir visados (II d.)

Punsko skanseną sudaro iš Vaitakiemio perkelta XIX–XX a. sodyba, susidedanti iš gyvenamojo namo, klojimo (kluono), tvarto ir svirno. Gyvenamajame name įrengtos ekspozicijos....
video

Žolinių vainikai 2 d.

Apie Žolinių vainikus pasakoja Punsko krašto etnografė Nastutė Sidarienė. sb, punskas.pl
video

Kas galėjo būti piršliu? (7)

Tęsiame pasakojimą apie piršlybas Punsko ir Seinų krašte. Daug įdomių istorijų apie jas užrašė mūsų krašto etnografė Aldona Vaicekauskienė. Pasiklausykite.
Skip to content