atgalatgal
toliautoliau
Slider

Jurgita Stankauskaitė. Razumno iš durno nepadarysi

Viskas kitap. Joninių šįmet pas mus nebuvo. Priežascys aiškios, kartocis neraikia. Insirašis jos mūs istorinėj kronikoj kap metai be Rasos šventės Šilainėj....

Plaukė žąselė per ežerėlį

Populiarią Punsko krašte dainą dainuoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime. sb, punskas.pl

Tėvas muzikantas ir dzvi armonikos

Pasakoja Anelė Degutytė-Vaicekauskienė (g. 1937 m.), kilusi iš Agurkių kaimo: Mano tėtė Juozas Degucis iš Agurkių kaimo seniau...

„Dzūkų kalendorus“ 2019

Dzūkų tarmės puoselėtojas Juozas Žitkauskas pristato 2019 m. „Dzūkų kalendorų“. „Terra Jatwezenorum“ konferencija Punske. 2018 12 08. sb, punskas.pl

Visas gyvenimas kaip sapnas

Pasakoja Veronika Pakutkienė  Bėga, lakia dzienos kap vanduoj. Visas gyvenimas tai tep kap sapnas. Acigrįžis pamatai, kiek visko perėjai. Vieniem ainas langviau, kiciem sunkiau. Nieko...
video

Verbų rišimas – unikali mūsų krašto tradicija

Šių metų Verbų sekmadienis dėl koronaviruso bus kitokias negu iki šiol, niūrus ir liūdnokas. Įprastai ši šventė neįsivaizduojama be dailių, įvairiais raštais...
video

Velykinių parodų akimirkos

Pasikliaudami archyvine vaizdo medžiaga, kviečiame pasižiūrėti Atvelykio tautodailės parodų akimirkų. Parodą kasmet organizuoja Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija.

Jurgita Stankauskaitė. Auginat rabarbarus?

Visai neseniai, prieš kelis metus, tep ciksliai tai buvo 2017 m., pas mano mamų buvo atvažavį, kaip...
video

Apie rugiapjūtę ir kitus ūkio darbus

Ožkinių kaimo gyventoją Izabelę Rentelienę kalbina Monika Valinčiūtė. sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. Žiema, žiema, ateik in kiemų!

Kap buvau studentė, tai žiemų vaikščojau apsirangus šiltesni struki. Neapseidavo be storų švedarų, ba šalco ir sniego netrūko. Ne baikos buvo penkiolika ar dzvidešimc...

Apie Užgavėnes

Jonas Ivoška pasakoja: Su Pelanų dzienu prasideda gavėnia, o gavėnion nevalgėm mėsos tračadieniais, penktadieniais ir šaštadieniais. Bulvinių dalykų daug valgyta, kap balcyci bulviniai kleckai, bandukės,...

Kalėdos. Kap kas nori

Šventės, šventės ir po šventių. O po šventių kitos šventės. Da bus kadu apė Naujus metus parašyc. Dabar da galvoj...