atgalatgal
toliautoliau
Slider
video

Baltiško vardyno savitumai (5 d.)

Apie baltiško vardyno savitumus pasakoja lituanistas Algis Uzdila. sb, punskas.pl
video

XXXVI tautodailės mugė Punske

2019 m. rugpjūčio 15 d. Punsko bažnyčios aikštėje šurmuliavo 36-oji tautodailės mugė. Žolinės mugė Punske įvairėja. Daugėja norinčių joje...

Jurgita Stankauskaitė. Viso gero!

Koks „viso gero“?! Ar ca tau mokykla, ar aš ca tau mokytoja, kad acisveikydamas sakai „viso gero“? Sakyk „sudievu“. Tegu bus, kad tu nelabai...
video

Augo putins su šermukšniu

Joninių daina. Dainuoja „Šalcinukas“. Filmavo ir montavo punskas.pl studija. Punskas, 2020. sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. Gonkos

Vieni gonkas vadzina priemeniu, pribudarku arba, kap mano močutė sakydavo, budovarki. Tai vieta, katrį skira laukų no visos kitos namo dalies. Gonkose visadu stovėdavo kitoki...

Jurgita Stankauskaitė. Svirnas

Kieme stovi ūkiniai pastatai. Kiekvienas kitoks. Skiriasi aukščiu, pločiu, durų skaičiumi, stogo danga. Jeigu norėtum, skirtumų rastum žymiai daugiau, nei galima įsivaizduoti....

Apie piršlybas ir vestuves

Apie Punsko krašto tradicijas, religines bei šeimos šventes pasakoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime. sb, punskas.pl
video

Žolinės vainikai 2019 (3 d.)

Apie Punsko šių metų Žolinės vainikus pasakoja etnografė Nastutė Sidarienė. sb, punskas.pl
video

Velykinių parodų akimirkos

Pasikliaudami archyvine vaizdo medžiaga, kviečiame pasižiūrėti Atvelykio tautodailės parodų akimirkų. Parodą kasmet organizuoja Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija.

Jurgita Stankauskaitė. Ca sėji, ca rauni

Rudeniniam orui atėjus, pacys daržai prašosi būc sutvarkyci. Atrodo, kad jau nulinkusių morkvių arba petruškų lapai cik ir kvieca užaic su lopetu...

Jurgita Stankauskaitė. paVasaris

Kaskart įkopus į naują mėnesį norisi pasidomėti, kuo jis galėjo būti įdomus ar ypatingas senovės lietuvių pasaulėžiūroje, kadangi šiais laikais neteikiame išskirtinio dėmesio paskiriems mėnesiams....
video

Vakar, šiandien ir visados (I d.)

Punsko skanseną sudaro iš Vaitakiemio perkelta XIX–XX a. sodyba, susidedanti iš gyvenamojo namo, klojimo (kluono), tvarto ir svirno. Gyvenamajame name įrengtos ekspozicijos....