punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Taip būdavo seniau

Apie sunkius žmonių darbus, talkas, jaunimo linksmybes bei gavėnią pasakoja Ona Birgelienė (Dzemionaitė), g. 1932 m. Pristavonių kaime.

Aldona Vaicekauskienė – Palenkės vaivadijos stipendininkė

Palenkės vaivadijos valdyba 45 šio regiono kultūros veikėjams skyrė finansinę paramą. 7 asmenys gavo pusmečio stipendijas (7000 zl), 35 asmenys – metines...

Grabnyčios ir šv. Agotos diena

Vasario 2 d. Katalikų bažnyčia švenčia Kristaus Paaukojimo šventę – Grabnyčias. Ji simbolizuoja Jėzaus paaukojimą ir jo motinos Marijos palaiminimą bažnyčioje. Tai viena...

ŠUNIO PASAKA

Iš Punsko ir Seinų krašto pasakojamosios tautosakos. Pasaka suaugusiems ŠUNIO PASAKA

LAPĖ IR TETIRVINAS

Iš Punsko ir Seinų krašto pasakojamosios tautosakos. Pasaka suaugusiems  LAPĖ IR TETIRVINAS

Pasaka suaugusiems. Užkeikta merga

Iš ciklo: Punsko ir Seinų krašto pasakojamoji tautosaka. Punsko ir Seinų krašto pasaka "Užkeikta merga".Papasakojo Ona Burinskienė-Liaukevičiūtė iš...

Pasibuvimas prieš Užgavėnes nukeltas į vasario 11 d.

Pasibuvimas prieš Užgavėnes, kuris turėjo vykti  sausio 28 dieną 18 val. Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos būstinėje „Pastogė“ (Punsko ambulatorijos patalpose), nukeltas...

Apie LLEKD veiklą pasakoja jos pirmininkas

2022 m. lapkričio mėnesį Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos suvažiavimas nauju pirmininku išrinko Robertą Vektorių. Apie draugijos veiklą bei planus ateičiai LLEKD...
video

Vestuviniai drabužiai. XIX–XX a. sandūroje (1)

Prieš 70 ir daugiau metų vestuvės Punsko ir Seinų krašte atrodydavo kitaip nei dabar. Kitokie buvo vestuvių papročiai, kitaip jaunieji rengėsi.

BERNAS GYDO VELNIĄ. Pasaka suaugusiems

Iš Punsko krašto tautosakos. Papasakojo  Petras Tumelis, 58 m. iš Kreivėnų k., 1962 m. Užrašė Juozas Vaina. Skaitė Rimantė Pauliukaitytė.

GUDRUS PIEMUO. Pasaka suaugusiems

Iš Punsko krašto tautosakos. Papasakojo Jonas Kalinauskas. Užrašė Juozas Vaina. Skaito Rimantė Pauliukaitytė.

Apie žmogų ir velnią. Pasaka suaugusiems

Pasaka apie žmogų ir velnią. Papasakojo Mikasė Puniškienė-Valinčiūtė. Užrašė Juozas Vaina. Skaito Rimantė Pauliukaitytė
Skip to content