atgalatgal
toliautoliau
Slider

Jurgita Stankauskaitė. Kvepia Kalėdom

Pandemija pandemiju, alia artėjancų Kalėdų šventių nuotaikos, atrodo, nesugadzis joki apribojimai. Liepta mumiem be raikalo nevažinėc, nelandzoc po krautuves ir in svecus, o mes vis...
video

Baltiško vardyno savitumai (5 d.)

Apie baltiško vardyno savitumus pasakoja lituanistas Algis Uzdila. sb, punskas.pl
video

Baltiško vardyno savitumai (4 d.)

Apie baltiško vardyno savitumus kalba lituanistas Algis Uzdila. sb, punskas.pl
video

Baltiško vardyno savitumai (3 d.)

Apie baltiško vardyno savitumus pasakoja lituanistas Algis Uzdila. sb, punskas.pl
video

Baltiško vardyno savitumai (2 d.)

Apie baltiško vardyno savitumus kalba lituanistas Algis Uzdila. sb, punskas.pl
video

Baltiško vardyno savitumai (1 d.)

Apie baltiško vardyno savitumus pasakoja lituanistas Algis Uzdila. sb, punskas.pl

Jurgita Stankauskaitė. TIKĖKIT ARBA NE

Tikėkit arba ne. Tūno kažkur nubraižytas gyvenimo žemėlapis su mums nurodyta veiksmų seka. Tikėkit atsitiktinumais arba ne. Čia viskas priklauso, kaip norėsit pavadinti dalykus, kurie...

Negirdėta ir nemacyta

Kelintų kartų pasikartosiu, kad žmogus visų gyvenimų mokinasi. Sakysit, kad da jauna, tai neturėtau dzyvycis. Teisybė, alia katris iš mūs tėvų jau...

Jurgita Stankauskaitė. Biskelis strokų

Visais čėsais žmonės pasakodavo apie visokiausius strokus – būtus ir nebūtus, kap sakydavo. Nor tep cikrai kožnas juokdavosi iš velniais nusėtų istorijų,...

Jurgita Stankauskaitė. Legendos apie netolimą Šiurpilį

Šiurpilyje sklando „Miegančios kariuomenės“ legenda. Joje pasakojama apie ūkininką, kuris anksti rytą atsikėlęs nuėjo į ganyklą arklių ieškoti. Beieškodamas sutiko žmogų. Jis...
video

Kaip seniau liedavo žvakes

Žvakių liejimas – nuo senovės žinomas amatas. Juo užsiimdavo nedaugelis, dažniausiai moterys ir vaikai. Jie žvakes liedavo ilgais žiemos vakarais. Žmonės tikėjo,...

Apie vestuves ir gyvenimą marčiose

Apie Punsko krašto tradicijas, religines bei šeimos šventes pasakoja Genutė Degutytė-Vaičiulienė, gimusi 1932 m. Vaičiuliškių kaime. sb, punskas.pl