atgalatgal
toliautoliau
Slider

Ramių ir laimingų šv. Kalėdų!

Ramių ir laimingų šv. Kalėdų! punskas.pl

Šv. Mišių laikas ir intencijos Punsko bažnyčioje

(gruodžio 23 d. – gruodžio 29 d.) Antradienis – gruodžio 24 d.; KŪČIŲ VAKARAS – KRISTAUS GIMIMO VIGILIJA 8.00...
video

Kalėdų giesmės

Gieda choras „DZŪKIJA“ (vad. V. Simanauskas). Filmavo Greta Bobinaitė. Punsko lietuvių kultūros namai, 2019 m. gruodžio...

Dievo palaimos visiems

Mieli ir brangūs Seinų parapijos tikintieji ir portalo skaitytojai! Nuoširdžiai sveikinu su Kūdikėlio Jėzaus gimimo iškilme. Tegul užgimęs Kūdikėlis...