punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Registruotis konsulinių paslaugų gavimui nuo šiol bus patogiau

Siekdama gerinti Lietuvos piliečiams teikiamų konsulinių paslaugų kokybę, Lietuvos užsienio reikalų ministerija tobulina...

Punsko parapijos skelbimai

Baigiasi velykinis laikotarpis, prasideda eilinis liturginis laikotarpis.Kitą sekmadienį aukos bus renkamos Elko kunigų seminarijai išlaikyti. Kviečiame pasimelsti už pašaukimus.Ateinantį sekmadienį švęsime...

„Žalioji energijos deklaracija“

Seinų miesto savivaldybės iniciatyva 2022 m. gegužės 27 d. Seinuose vyko forumas, kurio metu diskutuota apie pasienio regiono energetinį saugumą. Svarstyta, kaip...
video

„Tamošius Bekepuris“ (2 d.)

Gegužės 28 d. Punsko LKN vyko kapelos „Klumpė“ ir šokių grupės „Vyčiai“ koncertas. LKN įrašas

Torunėje pristatyti Lietuvos pasiekimai

Gegužės 30–31 dienomis Torunėje vyko 29-asis Welconomy forumas. Šiemet Lietuva yra šio forumo partnerė. Į forumą atvyko...
video

„Tamošius Bekepuris“ (1 d.)

Gegužės 28 d. Punsko LKN vyko kapelos „Klumpė“ ir šokių grupės „Vyčiai“ koncertas. LKN įrašas

Punsko parapijos skelbimai

Nuo ketvirtadienio prasidės birželinės pamaldos. Taip pat ketvirtadienį yra Vaikų diena – melsimės už vaikus.Ketvirtadienį po vakaro šv. Mišių bus klausoma...

„Ištark, išgirsk, išsaugok“

„Misija Sibiras“ projektas „Ištark, išgirsk, išsaugok“ kviečia š. m. birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną – įprasminti ir išsaugoti Lietuvos tremtinių...

Kokias sveikatos problemas gali sukelti nutukimas?

Nutukimas yra viena iš opiausių problemų, esančių visame pasaulyje. Nors šiuolaikinėje visuomenėje skatinama natūralumas ir savo kūno meilė, būtų klaidinga teigti, jog...

Punsko parapijos skelbimai

Ateinantį sekmadienį rožinis bus giedamas už Kampuočių kaimo mirusius.Šeštadienį bus gyvojo rožinio pirmasis Elko vyskupijos kongresas. Šv. Mišios 12.00 valandą vietovėje...
Skip to content