punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

„LITUANICA: svajoti ir nugalėti“

Spalio 17 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose atidaryta keliaujanti paroda„LITUANICA: svajoti ir nugalėti“, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlanto...

Rinkimai Lenkijoje. Kaip balsavo Punsko valsčiaus gyventojai?

Spalio 15 d. Lenkijoje vyko Seimo ir Senato rinkimai bei referendumas. Rinkimų rezultatai dar nežinomi, todėl remiamasi rinkimų apklausų duomenimis. IPSOS atliktos...

J. Krikščiūno ir V. Prabulio palaidojimo vieta vis dar nežinoma

Maždaug prieš dvejus metus rašėme, kad 2021 m. rugsėjo mėn. Suvalkų kapinėse (evangelikų dalyje) buvo surasti Lietuvos partizanų palaikai.
video

Lietuvos mokslų akademijos delegacija lankėsi Punske

Spalio 9 d. Punske lankėsi Lietuvos mokslų akademijos delegacija, kuriai vadovavo LMA prezidentas akad. Jūras Banys. Svečiai susitiko su Punsko valsčiaus viršaičiu...
video

Diskusija dėl paminklo virto J. Marcinkevičiaus asmens niekinimu

Šių dienų diskusija dėl paminklo virto Justino Marcinkevičiaus asmens niekinimu, jo kūrybos vulgarizavimu ir primityvinimu. Apie Justiną Marcinkevičių kalba poetas ir visuomenininkas...

Apie Vilnijos lietuvius

Romaldas Abugelis, www.mokslolietuva.lt

Punsko valsčiaus šeimininkės atstovavo Palenkės vaivadijai finaliniame konkurse Varšuvoje

Š. m. rugsėjo 30 dieną Varšuvoje Pristavonių ir Punsko šeimininkės dalyvavo finaliniame Kaimo šeimininkių būrelių festivalyje „Lenkijos...

Punsko „Aušros“ leidykloje parengta nauja knyga, pristatyta per Lietuvos laisvės kovotojams skirtus paminėjimus

2023 metais minimos Kazimiero Pyplio-Mažyčio, vieno iš trijų Lietuvos partizanų pasiuntinių į Vakarus, 100-osios gimimo metinės, o renginiai, skirti šiam legendiniam laisvės...
video

Apie vadovėlius lietuviškoms mokykloms Lenkijoje

Apie Punsko „Aušros“ leidyklos vadovėlius lietuviškoms mokykloms kalba jų recenzentas Algis Uzdila. sb, punskas.pl
video

Lenkijos Seimo ir Senato rinkimai 2023. Pamąstymai

2023 metų spalio 15 dieną Lenkijoje vyks Lenkijos Seimo ir Senato rinkimai.– Eidami balsuoti, – sako Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, –...
video

Sigitas Birgelis. Vieną dieną Buktoje

Iš ciklo „Kelionės po Sūduvos (Užnemunės) dvarus“ Lietuvos dvarai, kaip jau ne kartą mūsų straipsniuose minėjome, yra svarbus mūsų...
video

Punske vyko III rudeninė šeimų šventė

Rugsėjo 24 dieną Punsko skansene vyko III rudeninė šeimų šventė. Apie ją pasakoja Punsko seniūnė Elžbieta Jonušonienė. Šventės dalyvius...
Skip to content