punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

VIEŠPATIES ANGELAS apreiškė Marijai

Gieda Smalėnų lietuvių bažnytinis choras. Iš kompaktinės plokštelės „MALDOS UŽ MIRUSIUS“. Šią plokštelę galima įsigyti pas Smalėnų parapijos kleboną, Jolantą Sakalauskienę iš...
video

Vėlinių koncertas Punske (1/3)

Spalio 31 dieną Punsko LKN vyko Vėlinių koncertas „Vandenų gelmėse“. Kviečiame pasižiūrėti I dalies. sb, punskas.pl

„Žmogus, vardu Jobas“

2023 m. lapkričio 3 d. (penktadienį) 20.00 val. Punsko lietuvių kultūros namuose spektaklio „Žmogus, vardu Jobas“ (drama pagal biblinę Jobo knygą) premjera.
video

Apie kovų dėl lietuviškų pamaldų Seinų bazilikoje minėjimą

Apie minėjimą pasakoja LLD pirmininkas Robertas Slovikas. sb, punskas.pl

Tautiniai rūbai vaikams

Netveriam džiaugsmu pasidalinti puikia žinia, kad Lenkijos nacionalinis kultūros centras (Narodowe Centrum Kultury) skyrė Punsko lietuvių kultūros namams finansinę paramą įsigyti tautinius...

Bronius Makauskas. M. Romeris apie žygį į Vilnių 1939 m. spalio 28 d.

1939–1940 m. Lietuvos tarptautinė padėtis pasikeitė diametraliai. 1938 m. kovo 17 d. Lietuvai ultimatumą įteikė Lenkija,...
video

„LITUANICA: svajoti ir nugalėti“

Spalio 17 dieną Punsko lietuvių kultūros namuose atidaryta keliaujanti paroda„LITUANICA: svajoti ir nugalėti“, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlanto...

Rinkimai Lenkijoje. Kaip balsavo Punsko valsčiaus gyventojai?

Spalio 15 d. Lenkijoje vyko Seimo ir Senato rinkimai bei referendumas. Rinkimų rezultatai dar nežinomi, todėl remiamasi rinkimų apklausų duomenimis. IPSOS atliktos...

J. Krikščiūno ir V. Prabulio palaidojimo vieta vis dar nežinoma

Maždaug prieš dvejus metus rašėme, kad 2021 m. rugsėjo mėn. Suvalkų kapinėse (evangelikų dalyje) buvo surasti Lietuvos partizanų palaikai.
video

Lietuvos mokslų akademijos delegacija lankėsi Punske

Spalio 9 d. Punske lankėsi Lietuvos mokslų akademijos delegacija, kuriai vadovavo LMA prezidentas akad. Jūras Banys. Svečiai susitiko su Punsko valsčiaus viršaičiu...
video

Diskusija dėl paminklo virto J. Marcinkevičiaus asmens niekinimu

Šių dienų diskusija dėl paminklo virto Justino Marcinkevičiaus asmens niekinimu, jo kūrybos vulgarizavimu ir primityvinimu. Apie Justiną Marcinkevičių kalba poetas ir visuomenininkas...
Skip to content