atgalatgal
toliautoliau
Slider

„Jotvingių krašto“ sutiktuvės Vilniuje atidėtos!

Dėl COVID-19 viruso pandemijos ir paskelbto karantino atidedamos vėlesniam laikui istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ (Jotvingių kraštas) sutiktuvės....
video

Kristaus Kūno ir Kraujo šventė Punske 2020

2020 m. birželio 11 d. Punsko parapijiečiai šventė Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventę – Devintines.  Dėl koronaviruso pandemijos  šiais metais procesija ėjo bažnyčios šventoriuje.

Sigitas Birgelis. Seinų aukso amžiaus beieškant

Šiek tiek didesni už Lazdijus Seinai yra gerai žinomi ne tik Lietuvos pasienio su Lenkija gyventojams. Nenuostabu, kadangi šis maždaug 6000 gyventojų...

Vakcinavimui būtina ruoštis iš anksto

COVID-19 nesitraukia. Kiekviena diena atneša didžiulius užsikrėtusių ir mirusių žmonių skaičius visame pasaulyje. Lenkijoje jau užregistruota apie 1...
video

Jonas Vaičiulis apdovanotas URM garbės ženklu

Kovo 26 dieną Lietuvos Respublikos konsulate Punsko valsčiaus viršaičio pavaduotojas Jonas Vaičiulis buvo apdovanotas Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu. Apdovanojimą įteikė LR konsulato Seinuose vadovas...
video

Šlynakiemio kaime

Apie Lietuvos partizanų žuvimo vietą pasakoja Punsko valsčiaus sekretorius Jonas Vaičiulis, apie Šlynakiemį ir jo gyventojus – kaimo seniūnas Jurgis Rėkus. Juos...
video

Spalis – Marijos mėnuo

sb, punskas.pl

Kalėdinė eglutė Suvalkuose

 2019 m. sausio 16 d. Suvalkų 7-ajame mokyklų komplekse vyko Kalėdinė eglutė. Tai jau tradicinis lietuvių kalbos pamokas lankančių moksleivių renginys. Mokyklos auloje susirinko...

Iš Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūrio veiklos

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris (SKLIS) įkurtas 1990 m. Nuo įkūrimo iki dabar Sambūriui pirmininkavo: Vitas Vilkelis, Danelė...

Suvalkuose Kalėdų giesmės skambėjo trimis kalbomis

Netikėti svečiai atvyko į lietuviškas mišias, vykusias 2020-01-05, kurias aukojo kun. Povilas Slaminis. Mišiose dalyvavo Minsko katalikų Šv. Simeono (Simo) ir šv. Elenos bažnyčios...

Pristavonių šeimininkėms vaivadijos konkurse pirmoji vieta!

Šių metų vasarį Palenkės vaivadijos maršalka paskelbė konkursą „Regiono augaliniai patiekalai“, skirtą kaimo šeimininkių rateliams. Konkurso tikslas – aktyviausių kaimo šeimininkių ratelių...
video

Kada pradės darbą Punsko vaikų darželis?

Lenkijoje nuo gegužės 6 d. gali pradėti veiklą lopšeliai ir darželiai. Galutinis sprendimas paliktas šių įstaigų steigėjams. Lopšeliuose ir vaikų darželiuose bus...