punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau
video

Sutvirtinimo sakramentas Punske

2020 m. liepos 4 d. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas Punsko bažnyčioje teikė Sutvirtinimo sakramentą. sb, punskas.pl
video

Pasirodė Punsko parapijos vikaro kunigo Povilo Slaminio knyga

Spalio pabaigoje Punsko „Aušros“ leidykloje pasirodė Punsko parapijos vikaro kunigo Povilo Slaminio knyga „Gilyn į dievišką gelmę“. Knygos leidybą rėmė VšĮ „Rūtos...
video

Apie artėjančius Punsko LKN renginius

Punsko LKN direktorę Astą Pečiulienę kalbina Rimantė Pauliukaitytė. sb, punskas.pl

Parama užsienio lietuvių studijoms Lietuvoje

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) nuo 2021 m. rugpjūčio 26 d. kviečia dalyvauti valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose (toliau – Parama) konkurse.

Laukia mūsų sunkūs metai

Šiais metais Punsko valsčius daugiausia lėšų turės skirti švietimui. Valsčiaus biudžete šiam tikslui numatyta 8,6 mln. zlotų: 60 proc. bus gauta iš...
video

Apie pagalbą Ukrainai ir ukrainiečiams

Apie pagalbą Ukrainai ir ukrainiečiams kalba Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas. sb, punskas.pl

Punskietis – Lietuvos krepšinio pradininkas (5). Konstantino Savicko krepšinio turnyrai

(Tęsinys) Lietuviams krepšinis daugiau nei sportas. Turbūt nedaug kas krepšinio šalyje prisimena, kad šios įdomios sporto šakos pradininkas buvo...

Pavasario sujudimas

Gegužės pradžioje Lenkijoje gausu valstybinių švenčių. Ir jei gegužės 1-oji bei 3-ioji susidėlioja šalia savaitgalio, susidaro nemažai laisvadienių. Idealu, kai pasitaiko geri...

Jotvingių ir prūsų gyvenvietėje Ožkiniuose

Š. m. birželio mėnesį Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto docentas dr. Kęstutis Vaitasius atliko praktiką Punsko „Aušros“ leidykloje. Būdamas Punske jis...
video

Varšuvos politechnikos akademinio choro koncertas (1 dalis)

Rugpjūčio 14 dieną Punsko bažnyčioje koncertavo Varšuvos politechnikos akademinis choras. Vadovas Darius Zimnickas. Kviečiame pasižiūrėti pirmos koncerto dalies. sb,...
Skip to content