punskas
albumas-valdo
ziedadulke
ketvirtas
dangus
atgalatgal
toliautoliau

Kun. Edmundo Naujokaičio paskaita Seinuose

Kviečiame į Šv. Pijaus X brolijos kunigo Edmundo Naujokaičio paskaitą „Kryžiaus paslaptis – gavėnios laiko malonės “, kuri vyks vasario 17 d....

Kultūros stipendija Veronikai Valenskienei

2024 m. Palenkės vaivadijos maršalka paskyrė 45 kultūros stipendijas (metų ir pusės metų trukmės). Vieną iš jų gavo punskietė audėja Veronika Valenskienė.
video

Šimtadienio meno programa (1 d.)

2024 m. sausio 20 d. Punsko Kovo 11-osios licėjuje vyko Šimtadienis. Kviečiame pasižiūrėti moksleivių meno programos pirmos dalies. sb,...

2024 m. Punsko-Seinų-Suvalkų lietuvių kultūriniai renginiai

Eil.nr.Renginio pavadinimasDataVietaRengėjai Sausio 13-osios minėjimas prie Laisvės kovotojų paminklo; šv. Mišios ir laužas prie Varpo Lietuvos 100-mečiuisausio...
video

Septyni milijonai apsilankymų!

Brangūs Skaitytojai! 2024 m. vasario 3 d. sulaukėme septynių milijonų apsilankymų mūsų portale. Punskas.pl veikia jau 15 metų. Ačiū,...

„TERRA JATWEZENORUM“ pristatymas Kalvarijoje

2024 m. vasario 13 d. 14 val. Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks Jotvingių krašto istorijos paveldo metraščio „TERRA JATWEZENORUM“ XV tomo PRISTATYMAS.
video

Punskiečių pagalba Ukrainai

Apie punskiečių pagalbą kovojančiai Ukrainai pasakoja Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas. punskas.pl
video

Šimtadienis 2024 (3 dalis)

2024 m. sausio 20 d. Punsko Kovo 11-osios licėjuje vyko Šimtadienis. Apie šventę kalba mokyklos direktorius, auklėtojos, abiturientai bei jų tėveliai.
video

Šimtadienis 2024 (2 dalis)

2024 m. sausio 20 d. Punsko Kovo 11-osios licėjuje vyko Šimtadienis. Apie šventę kalba mokyklos direktorius, auklėtojos, abiturientai bei jų tėveliai.
video

Šimtadienis 2024 (1 dalis)

2024 m. sausio 20 d. Punsko Kovo 11-osios licėjuje vyko Šimtadienis. Apie šventę kalba mokyklos direktorius, auklėtojos, abiturientai bei jų tėveliai.

Jei nespėjote pamatyti „Duokim garo!“ 

Jei nespėjote pamatyti „Duokim garo!“ laidos apie Punską tiesiogiai, bet kada galite pažiūrėti laidos įrašą!
Skip to content