atgalatgal
toliautoliau
Slider

Jau atstatyta Punsko „špitolė“

Prie Punsko bažnyčios akmeninės tvoros iškilo gražus, akį traukiantis pastatas. Tai atstatyta buvusi „špitolė“. Manoma, kad ji buvusi senesnė už dabartinę šventovę,...

Punskietis apdovanotas Popiežiaus šv. Silvestro ordino riterio kryžiumi

Šių metų rugsėjo 29 d., per Šventųjų arkangelų šventę, Vatikano radijo lietuviškų laidų vedėjas dr. Jonas Malinauskas buvo apdovanotas Popiežiaus šv. Silvestro...

Jurgita Stankauskaitė. Bulviakasis ir pamąstymai

Rugsėjis ir spalis – tai bulviakasio laikas. Atrodo, nieko naujo nepasakysi apie šitą, pavadinkim, rudens šventę. Taip, kai kas ją laiko tikra...
video

Spalis – Marijos mėnuo

sb, punskas.pl

Apdovanoti medaliu „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“

Kaip praneša Lietuvos Respublikos konsulatas Seinuose, konsulato ir mokyklų bendruomenių teikimu garbės ženklo medaliu „Už pasaulio lietuvių...
video

Prisikėlimo bazilika

Prisikėlimo bazilikos kleboną, Kauno arkivyskupijos pastoracinės tarybos narį mons. Vytautą Grigaravičių kalbina Rimantė Pauliukaitytė. Kauno Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo...
video

LLB valdybos pirmininke išrinkta Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė

Rugsėjo 25 dieną Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos svetainėje posėdžiavo Lenkijos lietuvių bendruomenės taryba. Kviečiame žiūrėti mūsų vaizdo reportažo.

Punske posėdžiavo LLB taryba

2021 m. rugsėjo 25 d. Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos svetainėje vyko Lenkijos lietuvių bendruomenės tarybos posėdis. Renginį atidarė, delegatus ir atvykusius...

Nuo eilinio partizano iki Dainavos apygardos vado

Rugsėjo 3 dieną Jiezne ir Prienuose vyko pirmieji knygos „Dainavos apygardos vadas Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys ir jo artimieji“ pristatymas. Kadangi šiemet minimos...