Seinų ir Žagarių chorų dalyviai padėkojo kunigams

0

Šeštadienį, kovo 2-osios vakarą, susirinko Seinų bažnytinio choro dalyviai ir dalis Žagarių choro pasveikinti naują kunigą ir padėkoti pavadavusiems kunigams (išvykus kunigui Petrui per 4 mėnesius neturėjome vietinio).

Seinu-bazilika-punskas_pl-nuotr

Seinų bažnytinio choro vadovas Vytautas Grigutis choristų vardu pasveikino naują vikarą Jareką Kalinovskį, dėkojo pavadavusiems kun. Tadeus Vallian – Lazdijų parapijos altaristui, kun. Nerijui Žvirbliui iš Lazdijų, kunigams Česlovui Baganui ir Mariui Talučiui iš Punsko (už pamaldų Žagarių bažnytėlėje ir Seinuose atnašavimą). Įteiktos gėlės. Kunigai pakviesti prie susineštų vaišių stalo. Sugiedotas Lietuvos himnas. Vakarojant su susirinkusiais parapijiečiais sudainuota daug lietuviškų dainų. Pats pirmasis „Lietuvių namų“, kuriems jau 20 metų, direktorius Algirdas Nevulis papasakojo apie Seinų „Žiburio“ gimnaziją, kuri 1920 m. sausio 12 d. persikėlė į Lazdijus. Su Lietuva glaudus ryšys buvo prieškariu ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę.

Bendraujant netilo gražių lietuviškų dainų melodijos. Buvę ir juokų, pokštų. Vakaras neprailgo. Smagu buvo pabendrauti. Kiekvienam žmogui to reikia.

ep, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia