Reikšmingi Suvalkų lietuviams metai

0

Eilinis Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus ataskaitinis susirinkimas šiemet vyko sausio 20 d. po lietuviškų Mišių. Prieš jį paminėtos tragiškų įvykių 1991 m. sausio 13-ąją Vilniuje prie televizijos bokšto metinės. Ant staliuko stovėjo Lietuvos vėliava ir degė 14 žvakelių žuvusiesiems prie televizijos bokšto pagerbti.

Pradžioje susirinkusieji sugiedojo Lietuvos valstybinį himną. Paskui Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė trumpai priminė 1991 m. sausio 13-osios įvykius. Visi minute tylos pagerbė tą dieną žuvusiuosius. Ansamblis „Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko, sudainavo šias dainas: „Palinko liepa šalia kelio“, „Suvalkijos partizanų daina“, „Baltas paukštis“. Šiai progai skirtus eilėraščius skaitė: Kazimieras Baranauskas (Jeronimo Šalčiūno „Sausio 13-ąją minint“), Danutė Preišegolavičienė (Ričardo Jurgelevičiaus „Sausio 13-oji“), Pranas Sovulis (paties parašytą „Rimantas sugrįžo“).

DSC03725

Dainuoja Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus ansamblis „Ančia“. Iš kairės pirmoje eilėje: Onutė Virbylienė, Vanda Račienė, Adelė Jalauskienė, Danutė Preišegolavičienė, Gražina Kajackienė, Genovaitė Pečiulytė, Julija Čėplienė, Teklė Gibavičienė, Elena Vasilčik, Teresė Uzdilaitė; antroje eilėje: Kostas Jurkiūnas, Jonas Nevulis, Kazimieras Baranauskas, Jonas Jasevičius, Pranas Sovulis, Ričardas Jurgelevičius, Juozas Vaznelis, Vytautas Batvinskas (vadovas)

Po minėjimo ilgą ir išsamų pranešimą apie skyriaus 2018 m. veiklą perskaitė O. Virbylienė. Tai buvo labai reikšmingi metai mūsų bendruomenei. Atlikta daug svarbių darbų. Po pranešimo O. Virbylienei padėkota už darbą ir įteikta puokštė gėlių.

DSC03732

Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė skaito metų ataskaitą

Skyriaus finansinę ataskaitą pristatė jo iždininkas ir sekretorius Kostas Leončikas. Jis pateikė išspausdintus duomenis apie išlaidas ir aukas.

Paskui pasisakė kai kurie asmenys. Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas Algirdas Vaicekauskas pasveikino susirinkusiuosius Naujųjų metų proga ir padėkojo suvalkiečiams už atliktus didelius darbus. Jo nuomone, šie metai bus reikšmingi, kadangi bus sprendžiamas lietuvių švietimo ir kultūros centro įkūrimo Suvalkuose klausimas. Seinuose bus minimos vadinamojo Seinų sukilimo 100-osios metinės.

Onutė Valenskienė trumpai aptarė jaunosios kartos lietuvių veiklą.

DSC03736

Susirinkimo dalyviai

Pranas Sovulis pageidavo, kad Suvalkuose būtų matomos Lietuvos televizijos programos ir girdimas Vilniaus radijas. Klausė, ar yra knyga, kur aprašyta, kaip bendrauti lietuviams, gyvenantiems tarp kitų tautų.

„Suvalkiečio“ redaktorius Kazimieras Baranauskas pranešė, kam kiek išleista Jeronimo Šalčiūno iš Marijampolės paaukotų eurų. Šiemet „Suvalkietis“ turės didesnį finansavimą negu praeitais metais. Pasiūlė pagalvoti, kaip Suvalkų lietuviai kitais metais galėtų paminėti Suvalkų miesto įkūrimo 300-ąsias metines.

Kun. Marius Talutis pažadėjo padovanoti skyriui aprašytą Jono Basanavičiaus nuotrauką, darytą jam viešint Suvalkuose. Prašė tą nuotrauką pakabinti būstinėje.

Po susirinkimo vyko vaišės.

Kostas Leončikas, punskas.pl

Kosto Leončiko nuotraukos

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia