„Rail Baltica“ per Punską?!

0

Punsko krašte yra žinomas iš kartos į kartą perduodamas pasakojimas, kad caro laikais, kai buvo tiesiamas geležinkelis, jis turėjo eiti per Punską. Tai neįvyko, nes, atseit, Punsko žydai nenorėjo duoti statybininkams kyšio ir geležinkelio linija buvo nutiesta per Trakiškes. Geležinkelio per Punską klausimas šiomis dienomis vėl tapo aktualus.

gelezinkelis

Geležinkelis ties Trakiškėmis

Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas pasakoja, kad apie „Rail Baltica“ kalbėta dar prieš 2009 metus. 2009 metais prasidėjo laukų geležinkeliui matavimo darbai. Planuota, kad geležinkelis eis iš Balstogės, per Augustavą į Suvalkus ir Trakiškes. Vėliau buvo svarstomas planas, kad geležinkelis eis iš Varšuvos į Balstogę, iš ten per Elką, Olecką, Suvalkus, Trakiškes į Lietuvą. Šie planai buvo sustabdyti ir neįvykdyti.

2019 m. kovo mėnesį Elke vyko konsultacijos, kuriose dalyvavo Punsko viršaitis Vytautas Liškauskas bei Seinų apskrities viršininko pavaduotojas Antanas Baudys. Susitikime buvo paviešinti keli „Rail Baltica“ geležinkelio tiesimo variantai. Viename iš jų numatyta tiesti geležinkelį per  Punską. Nustatyta ir tiksli vieta. Pasak Vytauto Liškausko, jis gali eiti kažkur tarp Punsko ir Trakiškių, šalia buities muziejaus. Gegužės 2 dieną buvo atsiųstas prašymas, kad į naujai ruošiamą Punsko vietovės detalų planą būtų įtraukta galima stoties vieta (stotis užimtų maždaug 100 m pločio ir 600 m ilgio juostą) ir eitų Morkaus gatve.

rail-baltica1

Morkaus gatvė Punske, kur  planuojama geležinkelio „Rail Baltica“  stotis

Toks variantas, viršaičio nuomone, būtų Punsko gyventojams labai blogas, nes ne vieną čia stovintį gyvenamąjį namą reikėtų nugriauti. Šių metų gegužės 22 dieną buvo išsiųstas raštas Lenkijos geležinkelių vadovybei, kuriame viršaitis nesutinka su šiuo geležinkelio trasos variantu. Rašte viršaitis siūlo, kad geležinkelio stotis būtų Trakiškėse.

Kol kas V. Liškauskas negavo atsakymo. Šia tema bus kalbama per artimiausią valsčiaus tarybos posėdį. Punske žemės matavimo darbai vyksta. Galutinis variantas gali paaiškėti šių metų gruodžio mėnesį.

Viršaitis Vytautas Liškauskas laukia tikslesnės informacijos, kad galėtų ją pristatyti Punsko bendruomenei.

Monika Valinčiūtė, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia