Mokytojų seminaras „Punsko „Aušros“ leidyklai 25“

0

Š. m. vasario 12 d. Punsko savivaldybės posėdžių salėje įvyko mūsų krašto lietuviškų mokyklų mokytojams skirtas seminaras, kurį organizavo Suvalkų mokytojų tobulinimo centras kartu su Punsko „Aušros“ leidykla. Į susitikimą atvyko Seinų, Vidugirių ir Punsko mokyklų atstovai, daugiausia lietuvių kalbos, Lietuvos geografijos ir istorijos mokytojai. Susirinkusius pasveikino ir susitikimo programą pristatė mokytoja konsultantė Birutė Vaičiulienė. Punsko „Aušros“ leidyklai pernai sukakusio 25-mečio paminėjimas buvo pagrindinis mokytojų seminaro tikslas. Tai ir vienas iš Lietuvių kalbos dienoms 2019 metais skirtų renginių mūsų krašte, kuriuos pasaulio lietuvių bendruomenes kviečia organizuoti Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Sigito Birgelio nuotr.
Sigito Birgelio nuotr.

„Aušros“ leidyklos ryškiausius istorijos puslapius vaizdingai pristatė šios įstaigos direktorius Sigitas Birgelis. Priminė, kad Punsko „Aušros“ leidykla įkurta 1993 metais. Anot pranešėjo, ji gimė iš spausdinto žodžio ilgesio, iš knygnešių nuvaikščiotų takų, iš slaptojo daraktorių mokymo, iš Seinuose amžinąjį atilsį radusio poeto ir vyskupo Antano Baranausko darbų ir kūrybos, iš bubelioko poeto Albino Žukausko poetinio žodžio žavesio, prozininkų brolių Markevičių plunksnų, iš gilių Seinų „Šaltinio“ spaustuvės leidybinių tradicijų. Idėja kurti pas mus leidyklą augo iš nuoskaudų, susipynusių su praeities šešėliais, iš persekiojimų dėl lietuviško žodžio, jo laisvės, iš kovų dėl tautinio išlikimo. Per dvidešimt penkerius leidybinius metus Lenkijos lietuvių leidykla išleido įvairių knygų. Daugelyje jų atgyja Punsko ir Seinų kraštas, nes jos apie mūsų lietuviškus kaimus ir žmones, istoriją, materialinę ir dvasinę kultūrą. Per šį laikotarpį ji leido (arba talkino leidžiant) 7 lietuviškus žurnalus: dvisavaitraštį „Aušra“, mėnraščius „Aušrelė“ ir „Pasaulio lietuvis“, ketvirtinius leidinius „Suvalkietis”, „Šaltinis“ ir „Dėmesio“ (Punsko Kovo 11-osios licėjaus leidinys) bei istorijos paveldo metraštį „Terra Jatwezenorum“. Dar daug kitų faktų ir įdomybių, susijusių su leidyklos veikla, randame pernai išleistame leidinių kataloge „Punsko „Aušros“ leidyklos veikla 1993–2018“, kurio kelis egzempliorius Sigitas Birgelis mokytojams padovanojo.

Birutės Vaičiulienės nuotr.
Birutės Vaičiulienės nuotr.

Mokytojų darbo kasdienybė – vadovėliai ir kitos didaktinės priemonės. „Aušros“ leidykla pastoviai rūpinasi jų leidyba. Naujausius ir kitus mūsų mokykloms aktualius leidinius seminaro dalyviams pristatė vadovėlių redaktorė dr. Nijolė Birgelienė. O įdėmiau susipažinti su medžiagomis ir pasklaidyti gražiai išleistų knygų puslapius galima buvo lankant leidyklos parengtą parodą. Pasidžiaugta, ką gero ir pravartaus turime, ties kuo dar reikia dirbti. Šio metu labai reikalingas lietuvių kalbos vadovėlis VIII klasei. Bandėme svarstyti, koks jis turėtų būti? Kokie kūriniai, kurie šiuolaikinės lietuvių literatūros autoriai būtų patrauklūs mūsų aštuntokams? Liko atviras klausimas.

Birutės Vaičiulienės nuotr.
Birutės Vaičiulienės nuotr.

Nuoširdžiai dėkojame gerbiamiems Nijolei ir Sigitui Birgeliams už visokeriopą pagalbą mūsų mokykloms. Dėkojame ne tik už šį seminarą. Ačiū tariame už organizuojamus literatūrinius renginius, susitikimus su rašytojais ir kitais meno žmonėmis.

Birutė Vaičiulienė, punskas.pl

 

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia