LKRŠ metinis susirinkimas

0

2019 m., Gegužės 31d. įvyko Lietuvių katalikų religinės šalpos metinis susirinkimas ir Direktorių tarybos posėdžiai LKR šalpos patalpose Maspeth NY.

Dalyvavo Direktorių tarybos pirmininkas prelatas Edmundas Putrimas, I-viceprezidentas arkivyskupas Gintaras Grušas, II-viceprezidentas br. Kun. Jonas Puodžiūnas, OFM, LKR Šalpos direktoriai: Tadas Gintautas Dabšys, Vytautas Prunskis, Aldona Lingertaitienė, dr. Algirdas Lukoševičius, kun. Nerijus Šmerauskas ir Dana Dabšienė.

lkrs

Buvo prisimintas ir pagerbtas A+A Vysk. P. Baltakis, buvęs Religinės šalpos ilgametis direktorius ir vėliau garbės direktorius, atnašautos padėkos mišios Jo intencija.

Lietuvių katalikų religinės šalpos parama Lietuvos ir išeivijos projektams yra begalo svarbi tarnystė mūsų tautai. 

Šių metų pirmo pusmečio prašymų paramą gavo 162 projektai apimantys plačią religinę, edukacinę, ugdymo bei žiniasklaidos veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje. Šios puikios iniciatyvos ne tik, kad stiprina mūsų tautą bet ir ugdo būsimą kartą augant su savo tikėjimu. 

Jau nuo 1961 metų LKRŠ renka ir išdalina lėšas projektams ypač tiems kuriems labiausiai reikia pagalbos.  Kviečiame ir jus per jūsų aukas paremti Lietuvių katalikų religinės šalpos darbus!

 

Jūratė Žukauskienė

 

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia