LK 10, 38–42 „MORTA PAKVIETĖ JĮ Į SVEČIUS. MARIJA IŠSIRINKO GERIAUSIĄJĄ DALĮ“

0

  lukas  Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį į svečius. Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokiu patarnavimu. Ji stabtelėjo ir pasiskundė: „Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų“.

    Tačiau Viešpats atsakė: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta“.  Evangelija (Lk 10, 38–42)

Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vytautas Brilius

Lozoriaus seserų Marijos ir Mortos dilema – kas svarbiau Bažnyčios ir tikinčiojo gyvenime: malda ar darbas? Evangelijos pasakojime Morta lyg ir teisingai skundžiasi, kad Marija jai paliko visus darbus; Jėzus dar pasakė, kad būtent Marija pasirinko geresniąją dalį, tačiau Mortai nepasiūlė mesti ruošos, sėstis su Marija ir klausytis žodžio. Priešingai, su visais apaštalais pasinaudojo jos darbo vaisiais.

Kas svarbiau Bažnyčioje: kontempliatyvūs ar veiklos vienuolynai? Šeimos gyvenimas ar Dievui pašvęstasis? Darbai ar maldos tikinčiojo gyvenime? Bažnyčia vertina ir viena, ir kita. Veiklos darbai labiau matomi, taip pat betarpiškiau jaučiamas ir jų trūkumas, viską galima suskaičiuoti ir pasverti. Dvasinės srities dalykai pasaulio akimis sunkiau įžvelgiami, todėl dažnai atrodo arba nebūtini, arba nesvarbūs, arba antraeiliai. Ne vienas tikintysis dvasiniams dalykams skiria tiek laiko, kiek jo atlieka nuo žemiškų, materialių darbų. „Neturiu laiko“: – sodai, daržai, darbai, svečiai… Šie dalykai dažnai būna skubūs ir neatidėliotini, tačiau prasmę patiems darbams ir visam gyvenimui vis dėlto suteikia dvasia, todėl be dvasingumo visi žemiški darbai ir įgyvendinti tikslai lieka beprasmiai. Malda ir dvasia – tarsi druska gyvenimo sriuboje: kad ir visus produktus teisingai sudėjus, be druskos, kaip ir gyvenimas be maldos, neturi tikro skonio.

Bernardinai.lt

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia