K V I E T I M A S paminėti Antano Smetonos ir Jono Žemaičio-Vytauto metus

0

            2017-01-04 Vilniaus Sąjūdžio taryba kreipdamasi kvietė 2019 metus skelbti Prezidento Antano Smetonos metais. Iniciatyvos  ėmėsi LR Seimo ir  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija. 2017-12-07 LR Seimas priėmė nutarimą  2019 metus paskelbti  Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metais.

            2018-06-06  Vilniaus Sąjūdžio tarybos kreipimasis kvietė 2019 metus skelbti  Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto metais. Ypatingą dėmesį skyrė Valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas profesorius A. Gumuliauskas, kurio pastangomis buvo operatyviai organizuotos įstatymo priėmimo procedūros. 2018-06-30 LR Seimas priėmė nutarimą 2019 metus skelbti Jono Žemaičio-Vytauto metais.

             Smetona_px5101Vilniaus  sąjūdininkai pirmieji 2018-04-03 Lietuvos Mokslų Akademijoje iškilmingai paminėjo SĄJŪDŽIO TRISDEŠIMTMEČIO JUBILIEJŲ. Vilniaus sąjūdininkai 2018-04-25 organizavo Lietuvos Trispalvės įteisinimo 100 metų jubiliejaus paminėjimą – eiseną nuo Nepriklausomybės aikštės į Simono Daukanto aikštę.

            Nuoširdžiai dėkojame Sąjūdžio iniciatyvinei grupei, Vilniaus Forumui, Talkai Kalbai ir Tautai, Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti valstybinius gynybinius pajėgumus, koordinacinei tarybai, “Vilnijos” draugijai, Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centrui, Pro Patria ir kitoms organizacijoms už paramą organizuojant renginius.

Prisimindama Prezidento Antano Smetonos ir Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto nuopelnus Lietuvai bei Vilniaus sąjūdininkų ir aukščiau paminėtų organizacijų iniciatyvas ir aktyvią veiklą valstybiniuose ir visuomeniniuose renginiuose, Vilniaus Sąjūdžio taryba NUTARIA: 2019 metų vasario 1 dieną 15 val. Lietuvos Mokslų Akademijoje organizuoti iškilmingą Prezidento Antano Smetonos ir Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto METŲ paminėjimą, atsiskaityti sąjūdininkams ir patvirtinti tarybą. Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Mokslų Akademijai už suteiktą galimybę už nuopelnus Lietuvai iškilmingai paminėti Lietuvos Prezidentų Antano Smetonos ir Jono Žemaičio-Vytauto atminimą.

            Pasisakymams bus kviečiami istorikai, politologai, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai ir visuomeninių organizacijų atstovai.

 

Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininkas                                                      L. Kerosierius

Pirmininko pirmasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius                    A. Budriūnas

Pirmininko pavaduotojas                                                                           G. Adomaitis

Pirmininko pavaduotoja                                                                             N. Balčiūnienė

Pirmininko pavaduotoja                                                                             R. Jakučiūnienė 

Pirmininko pavaduotojas                                                                           H. Martinkėnas

                                                                                         

            Tarybos nariai: A. Adamkovich, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, K. Balčiūnas, N. Balčiūnienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   J. Parnarauskas, G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.

 

 

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia