Įteikti valstybės apdovanojimai už nuopelnus Lietuvai

0

Vasario 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Vasario 16-osios – Valstybės atkūrimo dienos proga už nuopelnus Lietuvai ir mūsų šalies vardo garsinimą pasaulyje valstybinius apdovanojimus įteikė 39 Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams.

„Atkurtai Lietuvos valstybei – 101 metai, pradėjome antrąjį atkurto valstybingumo šimtmetį. Vasario 16-oji yra būtent ta diena, kai kalbame apie savo Tėvynės laisvę. Ne tik valstybės, bet ir kiekvieno

D.Grybauskaitė. Prezidentūros nuotr.

žmogaus – teisę laisvai gyventi, savarankiškai mąstyti, dirbti savo valstybei. Todėl bet kokį pasikėsinimą iš vidaus ar iš išorės priimame su dideliu pasipriešinimu. Mes žinome laisvės kainą ir esame pasirengę kiekvieną kartą iš naujo ją mokėti“, – sakė Prezidentė.

Pasak šalies vadovės, visi, kurie šią dieną įvertinti valstybės apdovanojimais, yra tie žmonės, kurie supranta, ką reiškia valstybės laisvė ir ką reiškia jai dirbti.

Prezidentė taip pat padėkojo užsienio svečiams, kuriems Lietuva yra brangi ir svarbi, kuriai jie aukojo savo laiką ir darbus.  

Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi pagerbtas NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas negalėjo atvykti į iškilmes, todėl šis apdovanojimas bus įteiktas kitą kartą.

Ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi kaip aktyvus Šventojo Sosto ir Lietuvos santykių plėtojimo puoselėtojas apdovanotas apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Pedro Lopezas Kintana (Pedro López Quintana).

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžių Prezidentė įteikė Valstybės saugumo departamento direktoriui Dariui Jauniškiui.

Nusipelniusi Lietuvos gydytoja, Vilniaus gimdymo namų direktorė, profesorė Kornelija Mačiulienė, Lietuvos policijos generalinis direktorius Linas Pernavas, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaikų ligoninės direktorius, Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centro vadovas Juozas Raistenskis apdovanoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi

Prezidentė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžių įteikė Europos Parlamento narei Rebekai Harms (Rebecca Harms), prisidedančiai prie sklandaus Ignalinos atominės elektrinės uždarymo, taip pat fotografui, leidėjui, dokumentinių filmų autoriui, tautinio paveldo, kultūros ir mokslo inovacijų sklaidos puoselėtojui Mariui Jovaišai, Latvijos nacionalinio istorijos muziejaus direktoriui, aktyviam Lietuvos ir Latvijos kultūrinio bendradarbiavimo, baltų mokslinių tyrimų sklaidos puoselėtojui Arniui Radinui, aktyviam Lietuvos ir Lenkijos kultūrinių ryšių puoselėtojui, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų rėmėjui Motiejui Radvilai (Maciej Radziwill), mokslotyros metodologijos – bibliometrijos ir mokslometrijos pradininkei, tautiškumo, antikomunizmo, laisvės kovų dalyvių atminimo propaguotojai, knygų ir straipsnių autorei profesorei Onai Voverienei.  

Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi apdovanotas Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktorius, pulkininkas Remigijus Baltrėnas.

Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vyriausiajam mokslo darbuotojui, aktyviam nacionalinės energetikos sistemos puoselėtui Vaclovui Miškiniui įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius.

Šalies vadovė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių įteikė Lietuvos lazerių asociacijos vykdomajam direktoriui, aktyviam lazerių pramonės propaguotojui Lietuvoje ir užsienyje Petrui Balkevičiui, Jungtinių Amerikos Valstijų sausumos pajėgų Europoje vado pavaduotojui nacionalinei gvardijai, aktyviam Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų karinio bendradarbiavimo puoselėtojui, generolui majorui Džonui Lourencui Gronskiui (John Lawrenc Gronski), Jungtinių Amerikos Valstijų globalios žiniasklaidos agentūros vadovui, aktyviam Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų bendradarbiavimo kovos su dezinformacija rėmėjui Džonui F. Lansingui (John F. Lansing).

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu apdovanoti Specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio vertinimo skyriaus viršininkas Audrius Bereišis, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos choro „Viva Voce“ vadovė, chorinės muzikos tradicijų puoselėtoja Virginija Katinienė, Muitinės kriminalinės tarnybos direktoriaus pavaduotojas, vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Vitalijus Sarapinas, buvęs Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos direktorius, rašytojas, skulptorius, Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro Nidoje iniciatorius Juozas Šikšnelis, ilgametė Lietuvos teismo ekspertizės centro Dokumentų ekspertizių skyriaus vyriausioji ekspertė, mokslinių tyrinėjimų, taikant šiuolaikines kriminalistikos technikos naujoves, puoselėtoja Jadvyga Volkovska.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis įteiktas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Skubiosios medicinos klinikos rezidentui, Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentui, aktyviam pilietinės iniciatyvos #NoriuDirbtiČia propaguotojui Martynui Gedminui, Valakampių socialinių paslaugų namų direktorei, vaikų globos namų įstaigų pertvarkos Lietuvoje pradininkei Viktorija Grežėnienei, „Devbridge Group“ viceprezidentui ir įmonės padalinio vadovui Lietuvoje, pirmosios nemokamos programavimo ir kūrybinių technologijų akademijos vaikams „Sourcery for kids“ iniciatoriui, verslo socialinės atsakomybės skleidėjui Viktorui Gurgždžiui, istorikui, buvusiam Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojui, 2018 m. nustačiusiam Lietuvos partizanų vado A. Ramanausko-Vanago palaikų užkasimo vietą, Dariui Indrišioniui, Maltos ordino tarnybos generalinei sekretorei, socialinės pagalbos puoselėtojai, aktyviai savanorystės skatintojai Daliai Kedavičienei, dienos centro „Šviesa“ direktorei, neįgaliųjų integracijos visuomenėje puoselėtojai Jūratei Tamašauskienei.

1991 m. sausio–rugsėjo mėnesiais aktyviai gynę Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę Sausio 13-osios atminimo medaliais apdovanoti Albinas Jokubauskas, Algirdas Markevičius ir Aloyzas Dainius Šatas.

Už drąsą, sumanumą ir ryžtą gelbstint žūvančius žmones, nepaisant pavojaus savo gyvybei Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių Prezidentė įteikė Kauno miesto gyventojui Egidijui Staniuliui, išgelbėjusiam ežere skendusią moterį, ir Lietuvos kariuomenės Karo policijos štabo kovinio rengimo vyresniajam specialistui, štabo seržantui Nerijui Bubelevičiui, išgelbėjusiam skendusį vyrą.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia