Balstogėje atnaujinta Lenkijos lietuvių draugijos (LLD) skyriaus veikla

1

Š. m. balandžio 12 d. Balstogėje įvyko mieste gyvenančių lietuvių susitikimas, kurio metu atnaujinta Lenkijos lietuvių draugijos Balstogės skyriaus veikla.

1957 metais įkurta Lietuvių visuomeninė kultūros draugija, kuri 1992 m. (besikeičiant santvarkai) buvo pervadinta Lenkijos lietuvių draugija. Įvairiais draugijos veiklos laikotarpiais organizacijos skyriai veikė įvairiuose Lenkijos miestuose, tarp jų ir Balstogėje. Pagal išlikusius šaltinius, LLD skyrius Balstogėje įsteigtas 1963 metais, tačiau ilgainiui jo veikla nutrūko.

Š. m. balandžio 12 d. LLD skyrius Balstogėje atkurtas. Susirinkusieji (tarp jų anuometiniai draugijos skyriaus visuomenininkai) išrinko skyriaus valdybą bei pirmininkę, kuria tapo Daiva Jančiulytė.

Naujoji LLD Balstogės skyriaus valdyba: Daiva Jančiulytė (pirmininkė), Algis Lukoševičius (pavaduotojas), Sigitas Krakauskas (pavaduotojas), Zita Wasiluk (sekretorė), Petras Korniluk (iždininkas).

 LLD Balstogės skyriaus valdyba
LLD Balstogės skyriaus valdyba

Pasibaigus LLD Balstogės skyriaus narių susitikimui Balstogės Rotušėje pristatyta paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui paminėti.

Parodoje atspindimi tarpukario Lietuvos pasiekimai ūkio, kultūros, meno, karybos, sporto ir kitose srityse. Dalis parodos skirta Seinų vyskupijos bei Seinų „Šaltinio“ spaustuvės istorijai.

DSC02717

Trakų istorijos muziejaus paruošta paroda pirmą kartą pristatyta Seinuose, Lietuviškos menės Seinų kunigų seminarijos rūmuose atidarymo proga, vėliau – Suvalkų miesto kultūros rūmuose. Nuo balandžio 12 d. iki gegužės 30 d. eksponuojama Balstogės rotušėje. Parodos medžiaga paruošta lietuvių ir lenkų kalbomis, todėl ji prieinama platesnei visuomenei.

DSC02713

Kartu su Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovu Vaclovu Stankevič parodą pristatė Palenkės muziejaus direktorius Andrzej Lechowski. Atidaryme dalyvavo taip pat Palenkės maršalo įstaigos Kultūros ir tautinio paveldo departamento direktorius Anatol Wap, Palenkės vaivadijos seimelio narys Waldemar Kwaterski bei Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė.

DSC02705

Į parodos atidarymą susirinko lietuvių kultūra ir istorija besidomintys Balstogės gyventojai, tarp jų ir lietuviai, kurių nemažai čia gyvena ir studijuoja.

Parodos atidarymo proga koncertavo Suvalkų lietuvių jaunimo vokalinis ansamblis. 

DSC02699

LR konsulato Seinuose vadovas Vaclovas Stankevič bei LLB valdybos pirmininkė Jolanta Malinauskitė-Vektorienė pasveikino naujai išrinktą LLD Balstogės skyriaus valdybą ir palinkėjo sėkmės skyriaus veikloje. Patikino, kad pagal išgales rems Lenkijos lietuvių draugijos veiklą Balstogės mieste. 

DSC02696

https://www.facebook.com/LR-Konsulatas-Seinuose-Konsulat-RL-w-Sejnach-359331344679896/

LR konsulato Seinuose inf.

1 KOMENTARAS

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia