Arkivysk. S. Tamkevičiui ir M. Šaknienei – Stasio Lozoraičio premijos

0
Lietuvos žurnalistų draugija tradiciškai per Trijų Karalių šventę paskelbė, kam atiteks aukščiausias jos apdovanojimas už žurnalistinę veiklą – Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą 2018“. 
 
Pirmą kartą per premijos dviejų dešimtmečių istoriją kandidatų vertinimo komisija nutarė apdovanoti  du  laureatus – sovietų okupacijos laikais leistos pogrindinės „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ redaktorių, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įkūrėją, Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių ir ilgametę LŽD narę, laikraščio Gudijos lietuviams „Lietuvių godos“ vyriausiąją redaktorę Marijoną Šaknienę (Žarkauskaitę).
 
Premija bus  iškilmingai įteikta 2019 m. sausio 10 dieną Istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje Kaune (Vilniaus g. 33).

 S. Lozoraičio premija arkivyskupui emeritui S. Tamkevičiui – veikiau ne įvertinimas, bet pagarba ir padėka už drąsų pasiryžimą tironijos sąlygomis leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, už išmintį ir apdairumą telkiant bendradarbius, už skrupulingą įsipareigojimą net ir nuolat jaučiant sovietų teismų, kalėjimų grėsmę skelbti vien tikrus faktus, už atsakomybės ir pilietiškumo pamokas. Dvasininkas, politinis kalinys S. Tamkevičius priespaudos laikais gynė laisvą, o dabar – atsakingą žodį. Ši premija tai – LŽD padėka už viešąją S. Tamkevičiaus raišką, įkvepiančią pagarbą žmogaus orumui, pavyzdinės žurnalistikos gaires. Arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius viešomis kalbomis, pamokslais svarbiausių valstybės minėjimų ar Bažnyčios švenčių progomis, laikaščiuose, interneto portaluose, socialiniuose tinkluose iškart ir aiškiai išsako savo nuostatas  visuomenės skaudulių, šeimos, pagarbos žmogaus gyvybei klausimais, o jo veikla TTGKK ir pamatinių žmogaus teisių gynimas yra neatsiejami nuo pilietiškos žiniasklaidos.
 
M. Šaknienės redaguojamas laikraštis „Lietuvių godos“ leidžiamas jau 25- erius metus, išlaikomas iš aukų, nemokamai platinamas Baltarusijoje gyvenantiems lietuviams per Gervėčių, Pelesos bažnyčias, lietuviškas Rimdžiūnų, Pelesos vidurines mokyklas ir sekmadienines Gardino, Lydos, Usonių mokyklas. M. Šaknienė laikraštį maketuoja ir paruošia spaustuvei savo bute,  informaciją straipsniams renka asmeninėmis ryšio priemonėmis. Labai reikalingas, lietuvybės židinėliams istorijos audrų nuo valstybės kamieno  atplėštose lietuviškose salelėse  neleidžiantis užgesti laikraštis pasirodo tik dėl didžiulio laureatės, negalvojančios apie pelną, entuziazmo. Mūsų kuklioji kolegė visada ėjo ir būna ten, kur skambaus vardo neužsidirbsi, pasakoja apie žmones, nelabai lepinamus žiniasklaidos dėmesio. 
 
1998-aisiais Lietuvos žurnalistų draugija įsteigė premiją, kuri pagerbiant diplomato bei politiko Stasio Lozoraičio (1924–1994) atminimą buvo pavadinta „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“. Pirmoji premijos  laureatė – Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos žurnalistė, TV laidų ciklo „Mūsų miesteliai“ kūrėja Nijolė Baužytė. Praėjusiais metais premija apdovanotas kaunietis žurnalistas, politologas, istorijos tyrinėtojas, atradęs  1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės akto originalą profesorius  Liudas Mažylis. Premijos ilgamečiai mecenatai – ūkininko, teisininko, Seimo nario Kazio Starkevičiaus šeima.
 
LŽD informacija

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia