Sigitas Birgelis

Poetas, vertėjas, fotografas, žurnalistas, knygų sudarytojas ir redaktorius. Gimė 1961 m. Lenkijoje, Punske. Baigė Varšuvos žemės ūkio akademiją. Nuo 1990 m. dirbo „Aušros“ redakcijoje, nuo 1993 m. – „Aušros“ leidykloje. Šiuo metu ,,Aušros“ leidyklos vyr. redaktorius ir direktorius. S. Birgelio poezija versta į lenkų, baltarusių, vokiečių ir anglų kalbas. Kompozitorius Vytautas Juozapaitis jo eilėraščiams parašė kelias kompozicijas profesionaliems chorams bei muzikinį ciklą „Prisikėlė Tėvynė”.

Poezijos rinkiniai
Poezijos rinkiniai (PDF)
Tarmiškos eilės
Jotvos pakrašty
Žodis apie save
Straipsniai
Video
Video 2
Video (Vrublevsk.)

 • Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 1995 m.
 • Jotvingių kryžiaus riterių ordino narys nuo 2008 m.
 • XXVII knygos mėgėjų draugijos narys nuo 2016 m.

Nuo 2009 m. istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum” (Jotvingių kraštas) vyr. redaktorius ir straipsnių autorius). Nuo 2007 m. – Lenkijos lietuvių portalo vyr. redaktorius, straipsnių ir vaizdo reportažų autorius. Nuo 1987 m. Poezijos pavasario Lenkijoje organizatorius. Nuo 2002 m. rengia Rudens literatūrinius skaitymus. Nuo 2008 m. – istorijos paveldo konferencija „Terra jatwezenorum”.

Sigito Birgelio kūryba pažymėta žodžio skalsa, įgyjančia lakonišką aforistinę raišką. Lyrinį vyksmą atveria gamtos ciklų ir žmogaus gyvenimo paralelės. Jo eilėraščiams būdingas cikliško gamtos pasaulio, žemės darbų ritmo ir žmogaus gyvenimo gretinimas, kasdienybės poetizavimas, poetizmų ir prozaizmų stilistinė žaismė.

Bibliografija:

 • Tarp krantų: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 1992.
 • Tarp durų ir dulkių: poezija. – Vilnius, Voruta, 1993.
 • Eilėraščiai iš anapus Dievo: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 1997.
 • Punsko ir Seinų krašto materialinė kultūra (su J. Vaina): nuotraukų albumas. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 1997.
 • Septynios dienos, septyneri metai: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 1998.
 • 75 eilėraščiai: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 1999.
 • Iš toli ir arti (su L. Šimkute): poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2003.
 • Holograma: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2004.
 • Jotvos pakrašty: nuotraukų albumas. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2005.
 • Tarp trijų Šešupės krantų (su B. Jonuškaite ir A. Uzdila): poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2005.
 • Visadan esma: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2006.
 • Punsko parapija 1597–2007: nuotraukų albumas. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2007.
 • Septintas nakty: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2012.
 • Metų spalvos: (su V. Žilioniu): nuotraukų albumas. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2015
 • Ožkiniai linų mėlynų: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2017.
 • Ožkiniai linų mėlynų: poezija. Antras, papildytas leidimas – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2017.

Išvertė:

 • Jeruzalės pėdsakai, Mieczysław Czajkowski: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 1999.
 • Iš toli ir arti, L. Šimkutė: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2003.
 • Vaikas pražilusiom akim, B. Jonuškaitė: poezija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2004.
 • Śpiewy Jaćwingów, S. Geda: poezija. – Varšuva, Ex-Libris, 2002.

Sudarė:

 • Dariaus ir Girėno paminklas Pščelnike: vienkartinis leidinys. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 1993.
 • Kviečiame lankyti Punską ir Seinus: turistinis vadovas. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 1999.
 • Lietuvių kūrybos antologija (kartu su J. S. Paransevičiumi ir I. Gasperavičiūte): antologija. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2000.
 • Poezijos pavasaris Punsko ir Seinų krašte: almanachas. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2002.
 • Poezijos almanachas. – Punskas, „Aušros“ leidykla, 2005.
 • Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai ir daraktoriai, Punskas, „Aušros“ leidykla, 2017. (Kartu su B. Kaluškevičiumi ir K. Misiumi)
 • Punsko parapija 1597-2017, Punskas, „Aušros“ leidykla, 2017. (Kartu su N. Birgeliene, M. Talučiu ir B. Bobiniene)

Parengė pilno metražo filmus:

 • Jotvingių giesmė. – Seinai, PPHU GFT, „Aušros“ leidykla, 2008.
 • Baladė apie poetą Justiną Marcinkevičių. – „Aušros“ leidykla, 2011.
 • 100 gyvenimo metų. – Punskas.pl studija, „Aušros“ leidykla, 2014.
 • Baladė apie Rimvydą ir Žaibą. – Punskas, 2016
 • Ant kregždės sparnų, – Punskas, 2017
 • Chorvedys, – Punskas, 2018
 • Jotvos ženklu pažymėta, – Punskas, 2021 (Kartu su LKN ir Kornelija Mauliūte)

Apdovanojimai:

 1. Sidabro ženklas „Už nuopelnus Lietuvai stojant į NATO ir ES“ – 2005.
 2. Lietuvos Respublikos Seimo medalis „Už nuopelnus“ – 2006.
 3. Garbės sidabro ženklas „Už nuopelnus“ – 2008.
 4. Jotvingių kryžiaus riterių ordino sidabro kryžius ir Honoris Causa vardas – 2008.
 5. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ – 2017.
 6. VLKK apdovanojimas „Sraigė“ už lietuvių kalbos ir kultūros puoselėjimą Lenkijoje ir Lietuvoje, visuomenei skirtų kultūrinių ir literatūrinių renginių organizavimą – 2018.
 7. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius – 2020
 8. K. Donelaičio medalis „Širdings brolau…” – 2021

Literatūra apie:
Marcelijus Martinaitis. Sigitas iš Ožkinių // Metai. – 1993, Nr. 5.
Paulina Žemgulytė. Kitoks balsas // Literatūra ir menas. – 2000-07-14.
Marius Burokas. Holograma // Literatūra ir menas. – 2004-04-09, Nr. 2996.
Ričardas Šileika. Hologramos pėdsakais // Aušra. – 2004, Nr. 9.
Stasys Stacevičius. Visadan Jotvoje // Literatūra ir menas. – 2006-12-22, Nr. 3123.
Jurgita Stankauskaitė. Sigito Birgelio poezijos kraštovaizdis. Knyga parengta pagal magistro baigiamąjį darbą, apginta Kauno VDU. // Punskas, „Aušros“ leidykla, 2014

Tekstai:
http://www.tekstai.lt/tekstai/birgelis/index.htm

Jau keliasdešimt metų S. Birgelis fotografuoja svarbiausius Lenkijos lietuvių gyvenimo įvykius, Sūduvos krašto gamtovaizdžius, architektūros ir sakralinio meno elementus, rūpintojėlius ir pakelių kryžius. Daugiau kaip tūkstantis autoriaus nuotraukų buvo išspausdinta knygose, vadovėliuose bei žurnaluose. Lenkijoje ir Lietuvoje surengtos jo nuotraukų personalinės parodos.