Punsko „Dzūkijos“ atliekamos kalėdinės giesmės skambėjo Seinų krašte

0

2023 m. sausio 22 d., sekmadienį, Punsko lietuvių kultūros namų mišrus choras „Dzūkija“ (vad. Vidas Simanauskas) lankėsi Žagarių ir Seinų šventovėse, kur lietuviškų šv. Mišių metu kartu su dr. kun. Jaroslavu Kalinovskij bei vietiniais gyventojais meldėsi ir giedojo savo kalėdinių giesmių repertuarą.

Pirmiausia 10 val. choristai dalyvavo šv. Mišių aukoje Žagarių šv. Baltramiejaus bažnytėlėje. Čia visada jauku ir miela, žmonės labai atviri, svetingi, susiorganizavę. Dėkodami įteikė mums labai įdomią – valgomą „puokštę“ ir pakvietė išgerti karštos aromatingos arbatos, užkąsti skanių sumuštinių ir pyragų. Agapė vyko tiesiog bažnytėlės prieangyje – tai liudija, kad jei tik žmonės nori, visur suranda tinkamą vietą priimti ir pamaloninti svečią.

Iš Žagarių nuvykome į Seinus. Lietuvių namuose, maloniai jų šeimininkų priimti, suradome pastogę valandėlei palaukti šv. Mišių Seinų bazilikoje. 13 val., Seinų parapijos vikarui Jaroslavui Kalinovskij aukojant lietuviškas šv. Mišias, „Dzūkija“ giedojo „Sveikas, Jėzau gimusis“, „Asperges me“, „Tyliąją naktį“, „Tyli naktis“, „Gul šiandieną“, „Tyliai, tyliai“… Seinų lietuviai taip pat mus labai gražiai priėmė, padėkojo už mūsų giesmes, pakvietė susišilti į Lietuvių namus, pasistiprinti skaniais pietumis.

Mes, Punsko „Dzūkijos“ choristai, esame be galo dėkingi Seinų krašto žmonėms, Žagarių bažnytėlės lankytojams, kad galėjome pasidalinti savo kūryba, pabūti kartu ir pajusti lietuviškos bendruomenės mums suteiktą šilumą ir meilę. Ačiū!

bb, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia