Redakcija

TERRA JATWEZENORUM

Istorijos paveldo metraštis

Leidžiamas 2 kartus per metus

Vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis 

Redaktoriaus pavaduotojai: Juozas Sigitas Paransevičius, Kęstutis Subačius 

Redakcijos sekretorė Nijolė Birgelienė 

Kalbos redaktorė Laima Jancaitė 

Korektorė Birutė Burdinaitė-Ołów 

Dailininkė (viršelio autorė)Taida Balčiūnaitė 

Vertėjai: Božena Bobinienė, Rasa Paransevičiūtė-Knyza, Daiva Valinčienė

Rėmėjas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 

© Punsko „Aušros“ leidykla

ISSN 2080-7589

Redakcijos adresas: TERRA JATWEZENORUM, ul. A. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk,

tel. 48 87 5161410, tel./faks. 48 87 5161821, el. p. info@punskas.pl, https://punskas.pl/terra-jatwezenorum/

Išleido, maketavo ir spausdino Punsko „Aušros“ leidykla, ul. A. Mickiewicza 23,
16-515 Puńsk. www.punskas.pl

Redakcijos adresas: 16-515 Punsk, ul. A. Mickiewicza 23,

tel. 0 48 87 5161410, +48 503 990 664

el.p. info<eta>punskas.pl

Programinė taryba

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė, dr. Nijolė Birgelienė, akad. prof. habil.
dr. Vaidutis Kučinskas, dr. Bronius Makauskas, Petras Maksimavičius,
P.H.C. dr. Artūras Rukas Daujotis, grafas fon Derneck

Banko sąskaita:

Waluta: EUR

IBAN: PL26109027760000000148149192

Kod SWIFT banku: WBKPPLPP

Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.

Adres banku: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Kraj banku: Polska