Redakcija

Redakcija:Vyr. redaktoriusSigitas Birgelisinfo<eta>punskas.pltel. 48 875161410mob. tel. 48 503990664  Stilistė, korektorė  Nijolė Birgelienė Sekretorė Božena Bobinienė   Korespondentai: Jurgita Stankauskaitėkun. Marius Talutis, Kostas Leončikas, Eugenija Pakutkienė, Irena Balulienė, Birutė Sendaitė Redakcijos adresas: 16-515 Punsk, ul. A. Mickiewicza 23 Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas 2019 m. skyrė dalinį finansavimą: programai „Lietuva arčiau Lietuvos“ – 12 000 EUR. „Vakar, šiandien ir visados“ 6000 EUR.Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia kerteles: