Punsko parapijos skelbimas

Vasario 11–ąją minėsimė Lurdo  Švč. Mergelės Marijos minėjimą. Tai yra pasaulinė ligonių diena. Šv. Mišios bus 12.15 val. ligonių intencijoje su patepimo sakramentu.