Liet. Mišių laikas

Lietuviškų šv. Mišių laikas Suvalkų krašte. SEKMADIENIAIS

 • Punske –  8.00 val., 12.15 val.
 • Vidugiriuose – 11.00 val.
 • Seinuose  – 13.00 val.
 • Žagariuose  – 10 val.
 • Smalėnuose  – 10.00 val.
 • Suvalkuose – 15.30 val. I ir III mėnesio sekmadienį Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje.

Šv. Mišios lietuvių kalba Varšuvoje (Res Sacra Miser koplyčioje). Krakowskie Przedmieście g. 62

 • Antrą mėnesio sekmadienį 15.00 val.

Kunigai patarnaujantys lietuvių kalba:

 • kun. Česlavas Baganas (Czesław Bagan), Punskas tel. 600 959 899;
 • kun. Vikaras kun. Povilas Slaminis (Punskas), tel. 669865699 ;
 • kun. Jaroslav Kalinovskij (Seinai), tel. 511 618 281;
 • kun. Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski), Suvalkai, tel. 501 621 985;
 • kun. Jacekas Vojciechas Stoklosa (Wojciech Jacek Stokłosa), Smalėnai, tel. 509 635 221.