„Vienybės“ poezijos šventė Suvalkuose

0

Š. m. gegužės 21 d. Suvalkuose vyko „Vienybės“ poezijos šventė.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis lietuvių kalba Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje (Kosciuškos g. 58), kurias aukojo kun. Povilas Slaminis. Pamaldų metu giedojo Suvalkų bažnytinis choras, jam akordeonu akompanavo Vytautas Batvinskas.

Meninė programa vyko „Velvet“ viešbučio (Kosčiuškos g.128) konferencijų salėje.

Pačioje pradžioje Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė nuoširdžiai pasveikino visus svečius ir vietinius lietuvius, susirinkusius į renginį. Jinai ir toliau vadovavo programos eigai. Vėliau trumpai pasisakė LLB valdybos pirmininkė, Suvalkų lietuvių vaikų darželio direktorė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė.

Scenoje patys pirmieji šauniai pasirodė „Sūduvos“ dainininkai. Jie nuostabiai įvedė visus žiūrovus į nuotaikingą poezijos ir dainos vakarą…  „Sūduva“ – Suvalkų jaunimo sambūris, kuris jau visiems gerai pažįstamas ne tik mūsų krašte, bet ir Lietuvoje. Jaunimas šauniai šoka (vad. Alicija Kraužlytė), dainuoja (vad. Arnoldas Vaznelis) ir vaidina (Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė). Suvalkiečiai pakerėjo visų širdis, todėl labai yra laukiami kiekvienoje scenoje.

„Sūduvos“ dainininkai

Atėjo metas pasiklausyti ir poezijos. Pirma savo poeziją skaitė Teresė Jonuškienė, Suvalkų moksleivių, kurie tik popietėmis mokosi lietuvių kalbos, mokytoja.

Labai malonu, kad renginyje dalyvavo svečiai iš Lietuvos – paskaityti savo naujai sukurtų eilių atvyko mūsų ilgamečiai bičiuliai iš Kalvarijos ir Marijampolės.

Vilija Vilkelienė, Daiva Belickaitė-Matulionienė ir Šarūnas Sėjūnas

Kalvarijos literatų klubui „Rasa“ atstovavo Vilija Vilkelienė (klubo pirmininkė), Daiva Belickaitė-Matulionienė ir Šarūnas Sėjūnas. Visi jie šiais metais išleido naują kūrybos knygelę, skirtą rašančiųjų kūrybai – „Žodžių, surašytų į knygą, laiko bangos nenuplaus… 2023 m.“ Tai RIDSALĖS kūrybinė sapustuvė, tęsdama tradicijas, šiais metais leidžia antrą knygų seriją. Pirmoji išleista 2021 m. Šios knygų serijos tikslas – supažindinti poezijos skaitytojus su autoriais iš visos Lietuvos. Serijoje viena knyga skirta vienam autoriui, joje rašantieji atskleidžia savo kūrybos paslaptis.

Kiek vėliau poezijos naujoves pristatė ir Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ atstovai: Rita Volteraitienė, Janina Lebskienė, Gema Galinienė ir klubo pirmininkas Ričardas Jurgelevičius. Gema Galinienė taip pat pasigyrė savo nauja knygele „Žodžių, surašytų į knygą, laiko bangos nenuplaus… 2023 m.“

Rita Volteraitienė, Janina Lebskienė, Gema Galinienė ir Ričardas Jurgelevičius

Atvykusieji bičiuliai ne tik pasidžiaugė naujai išleistomis savo knygomis, bet ir  padovanojo jas Lenkijos lietuviams.

Po svečių pasirodymo scenoje išsirikiavo Suvalkų poezijos mėgėjų grupė, kuri trumpai pristatė savo kūrybos ištraukas. Pranas Sovulis paskaitė ne tik rimtų eilių, bet ir pralinksmino susirinkusius savo eiliuotu „Nelabuoju Bambuku“. Genovaitė Pečiulytė, kadangi daug rašo apie gamtą, Tėviškę, tai ir šį kartą paskaitė savo eilių artima jai tematika: „Kaimas“ ir „Tėvo žemė“. Jonas Nevulis yra muzikantas, dainininkas, visada linksmas, tai ir jo eilėraščiai lengvi, humoristiniai. Pristatė vieną jų – „Vieno kaimo istorija“. Kazimieras Baranauskas skyrė savo posmus neseniai mirusiam Suvalkų lietuviui, bendražygiui, buvusiam kaimynui, Lenkijos lietuvių visuomenininkui a. a. Juozui Vazneliui.

Renginio metu du kartus scenoje pasirodė LLD Suvalkų skyriaus ansamblis „Ančia“ (vad. Vytautas Batvinskas) ir padainavo keletą dainų. Eilių skaitymą skambia muzika apipynė „Ančios“ kapela (vad. Vytautas Batvinskas), kuri susibūrė vos prieš kelerius metus ir jau suspėjo nemažai kartų koncertuoti įvairiose mūsų krašto ir Lietuvos vietovėse.

Ansamblis „Ančia“
„Ančios“ kapela

Po oficialiosios programos „Vienybės“ klube vyko vakaronė. Smagu buvo pabendrauti prie vaišių stalo, artimiau susipažinti su svečiais, kurti bendrus ateities planus. Daug gražių dainų sudainuota tą vakarą, o net ir pašokta prie linksmų kapelos melodijų…

Dėkojame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai – Globalios Lietuvos departamento Ryšių su diaspora skyriui už renginio finansinę paramą.

                                                                                       Onutė Virbylienė, punskas.pl

Nuotraukose „Vienybės“ poezijos šventės akimirkos

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia