Suvalkuose paminėtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetis

0

2020-03-10 (antradienį) LLD Suvalkų skyrius savo patalpose paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kovo 11-osios šventę. Pradžioje susirinkę sugiedojo Lietuvos himną ir tylos minute pagerbė visus žuvusius už Lietuvos laisvę. Paskui daug dainų padainavo Suvalkų ansamblis „Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko. Galima buvo, tarp kitko, išgirsti „Atlikęs pareigą tėvynei“, „Pajūriais, pamariais“.

Dainuoja ansamblis „Ančia“ (vad. V. Batvinskas)

Pranas Sovulis perskaitė Aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo, pasirašytą 1990 m. kovo 11 d. Taip pat išgirdome keletą eilėraščių. Savo eiles skaitė Pranas Sovulis („Kovo 11-oji“) ir Kazimieras Baranauskas („Likimo vėjai“). Maironio eilėraštį „Lietuvis ir giria“ perskaitė Genovaitė Pečiulytė, o Jeronimo Šalčiūno „Paaukosim“ – Onutė Virbylienė.

Marijampolietis Ričardas Jurgelevičius pasidalijo prisiminimais, su kokiu jauduliu išgyveno prieš trisdešimt metų pasirašytą Nepriklausomybės Aktą. Buvo tada ir džiaugsmo, ir nerimo. Anot jo, Lietuva per 30 nepriklausomybės metų labai daug pasiekė.

„Suvalkų muzikantai“: V. Batvinskas (akordeonas), J. Nevulis (armonika), Juozas Vaznelis (būgnas)

Kapela „Suvalkų muzikantai“ (Vytautas Batvinskas, Jonas Nevulis ir Juozas Vaznelis) pagrojo du kūrinius. Renginį vedė LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė.

Po meninės dalies „Suvalkiečio“ redaktorius Kazimieras Baranauskas pasveikino moteris Moters dienos proga. Padėkojo joms už dainavimą, giedojimą ir visus atliktus darbus ruošiant įvairius renginius. Su gimimo diena pasveikinome ir „Ilgiausių metų“ sugiedojome O. Virbylienei ir R. Jurgelevičiui.

Kostas Leončikas, punskas.pl

K. Leončiko nuotr.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia