Suvalkiečių išvyka į Alytų

0

Jau daugelį metų Suvalkų lietuviai draugauja su Alytaus apskrities literatų klubu „Tėkmė“, vieni pas kitus vyksta į kultūrinius renginius. Šiemet Suvalkų ansamblis „Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko, gavo iš naujos Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkės Reginos Rasimienės kvietimą atvykti gegužės 14 d. į Alytų, kur buvo organizuojamas kultūrinis renginys „Eilių posmai ir dainos Moteriai-Motinai“. Buvo pagerbtos Lietuvos, Ukrainos bei viso pasaulio moterys-motinos, kovojančios už taiką pasaulyje, už savo vaikų gyvybę ir ateitį. Renginys vyko Šaulių namų koncertų salėje (S. Dariaus ir S. Girėno g. 10).

Renginį vedė Viltautė Pocienė ir Regina Rasimienė

Pradžioje visus atvykusius pasveikino R. Rasimienė, kuri su Viltaute Pociene vedė renginį. Jos ir pradėjo skaityti eiles apie moteris ir motinas. Paskui vyko poezijos skaitymai ir dainavimai. Savo poeziją pristatė ne tik „Tėkmės“ literatai, bet ir svečiai iš kitų rajonų. Eilėraščius, tarp kitko, skaitė Asta Galbuogienė, Renata Dudzinskienė, Romualdas Zabulionis, Palmyra Pracuvienė.

Poeziją dainuoja moterų duetas, vadovaujamas Danutės Bačinskienės

Poeziją dainavo Julija Grigaliūnė – „Skriski, skriski Lietuvėlėn“, moterų duetas „Romansas“ – „Mano motinai ir gimtinei atminti“, „Motina“, Ernesta Kučinskaitė – „Angelas“, „Rudens naktis sustojo“, Ramutė Biesevičienė – „Esu aš vaikas“ ir kt. Iš viso poeziją skaitė ir dainavo 14 moterų ir 2 vyrai.

Dainuoja ansamblis „Ančia“

Scenoje su savo programa pasirodė ir ansamblis „Ančia“, kuris sudainavo tokias dainas: „Lopšinė gimtinei ir motinai“, „Tolimi žiburiai“, „Kai tylus vakaras ateina“, „Jūreiviška“. Kapela sugrojo du muzikinius kūrinius. Savo eilėraščius perskaitė Pranas Sovulis („Motina“), Genovaitė Pečiulytė („Gėlės Motinos dienai“), Ričardas Jurgelevičius, o Onutė Virbylienė perskaitė Kazimiero Baranausko posmus „Po tėviškės stogu“.

Visi kartu sudainavo „Mūsų dienos kaip šventė“.

Poeziją skaito Emilija Lukšytė-Krušinienė

Pabaigoje daug padėkos žodžių išsakė R. Rasimienė. Alytaus miesto vicemeras Povilas Labukas padėkojo Emilijai Lukšytei-Krušinienei už vadovavimą literatų klubui „Tėkmė“ (20 metų) ir R. Rasimienei už surengtą renginį. Joms įteikė puokštes gėlių.

Renginio metu buvo renkamos lėšos paremti nuo Rusijos karo veiksmų nukentėjusiam Irpinės miestui Ukrainoje. Suvalkiečiai taip pat prisidėjo savo aukomis. Galima buvo apžiūrėti parodą, kurioje buvo pristatyti nutapyti paveikslai, išaustos juostos, išleistos knygos.

Renginys truko apie 2,5 val. Alytiškiai renginio dalyvius pavaišino įvairiais patiekalais.

Kostas Leončikas, punskas.pl

Kosto Leončiko nuotr.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia