„Po rugpjūčio dangum“. Poezijos skaitymai Marijampolėje

0

Šių metų rugpjūčio 20 d. (šeštadienį) dėka Teresės Uzdilaitės aš su Pranu Sovuliu dalyvavau poezijos šventėje „Po rugpjūčio dangum“, kuri vyko Marijampolės poezijos parke. Ją organizavo Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ pirmininkas Ričardas Jurgelevičius.

Poezijos šventės dalyviai

Pradžioje visus atvykusius pasveikino R. Jurgelevičius. Paskui Vytautas Antanas Stankevičius iš Kalvarijos padainavo su gitara keletą dainų, tarp jų: „Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj“, „Karališkas miestas“, „Pelenė“. Jis š. m. kovo 1 d. į savo svečių namus priėmė tris ukrainiečių šeimas, kurios spėjo pabėgti iš Ukrainos nuo karo.

            Paskui visi sudainavo Literatų klubo „Sietynas“ himną „Po rugpjūčio dangum atvažiuok Sūduvon“, kurį 2010 m. parašė Ričardas Jurgelevičius.

Savo eilėraščius skaito Pranas Sovulis (kairėje). Dešinėje Ričardas Jurgelevičius

Savo naujus poezijos kūrinius pirmiausiai pristatė „Sietyno“ klubo nariai. Vienas iš jų, Juozapas Bliuvas, net 8 eilėraščius padeklamavo iš atminties. Po jo R. Jurgelevičius priminė šio literatų klubo įkūrimo istoriją ir paaiškino, kodėl pasirinktas toks pavadinimas. Šis klubas įkurtas prieš 130 metų, tačiau veikė su pertraukomis.

P. Sovulis perskaitė du savo sukurtus eilėraščius – „Du broliukai“ ir „Prie Salomėjos Nėries paminklo“. Po jo aš perskaičiau Kazimiero Baranausko eilėraštį „Rugpjūčio pamąstymai“.

Eilėraštį skaito Kostas Leončikas (dešinėje). Šalia jo stovi Ričardas Jurgelevičius

Savo kūrybą skaitė svečiai iš Vilkaviškio krašto literatų klubo „Seklyčia“, Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“, Šakių, Kauno, Šiaulių, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos literatų klubo „Rasa“. Viena moteris savo sukurtus posmus padainavo.

Pabaigoje dar kartą su gitara padainavo V. A. Stankevičius. Renginys truko daugiau kaip 2 valandas. Padarytos bendros nuotraukos. Buvo vaišės.

Dėkojame R. Jurgelevičiui už kvietimą dalyvauti gražioje rugpjūčio poezijos šventėje, o T. Uzdilaitei už transportą.

Kostas Leončikas, punskas.pl

Kosto Leončiko nuotr.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia