Lietuviškas vakaras Suvalkuose

0

Š. m. birželio 30 dieną „Loft 1898“ viešbutyje vyko Suvalkų jaunimo organizuojamas tradicinis „Lietuviškas vakaras“ su dainomis, šokiais ir spektakliu. Renginys, kaip ir kasmet, susilaukė gausaus būrio žiūrovų. Į jį sugužėjo ne tik suvalkiečiai, bet ir seiniškiai, punskiečiai bei kitų vietovių lietuviai. Atvyko organizacijų ir švietimo įstaigų atstovai: LLD valdybos pirmininkas Robertas Slovikas, Vysk. Antano Baranausko fondo „Lietuvių namai“ Seinuose tarybos pirmininkė Jolanta Jonušonytė, Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas su žmona Irena, LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė ir kt. LLB atstovavo net trise, mat buvo jie šio vakaro organizatoriai ir dalyviai: Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, LLB valdybos pirmininkė, ir LLB nariai – Alicija Kraužlytė bei Alius Kliučinskas.

„Lietuviško vakaro“ vartus atvėrė ir sveikinimo žodį tarė LLB valdybos pirmininkė, Suvalkų lietuvių vaikų darželio direktorė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė bei Vysk. Antano Baranausko fondo „Lietuvių namai“ Seinuose tarybos pirmininkė Jolanta Jonušonytė. Jos, tarp kitko, pasidžiaugė, kad jau dvejus metus Suvalkuose sėkmingai dirba lietuviškas vaikų darželis.

Renginio pradžioje vyko simbolinė Suvalkų lietuvių vaikų darželio mokslo metų pabaiga. Drąsiausi mažyliai susirinkusiai publikai gražiai padainavo, padeklamavo ir smagiai pašoko. Tikri šaunuoliai! Direktorė ir tėvų atstovai padėkojo visiems vaikučiams ir darželio darbuotojams už efektyvų ir nuoširdų darbą, džiaugėsi vaikų pasiekimais.

Kasmet renginyje pasirodo viso Suvalkų trikampio atstovai. Šiais metais iš Punsko atvyko LKN mišrus choras „Dzūkija“ (vad. Vidas Simanauskas), o iš Seinų „Lietuvių namų“ – vokalinė grupė „Intro“ (vad. Juozas Pileckas). Abu ansambliai tobulai padainavo keletą dainų, todėl žiūrovai nepagailėjo jiems už tai karštų aplodismentų. Choras „Dzūkija“ šiais metais švenčia jau 65-ąjį savo gimtadienį, tad geriausi jiems linkėjimai ta proga!

Vėliau Suvalkų lietuvių teatras „Sūduva“ (rež. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė) parodė spektaklio „Šiurpilio Eglės legenda“ premjerą. Spektaklis pasirodė labai įspūdingas, dinamiškas, nes ne tik vaidinta… Legendos turinį praplėtė tinkamai parinktos „Sūduvos“ vokalinio ansamblio (vad. Arnoldas Vaznelis) dainos ir grakščiai įpinti „Sūduvos“ (vad. Alicija Kraužlytė) šokiai. Dar pakilesnę nuotaiką sukėlė vaizdo fonogramos ir „tikras“ rūkas. Taip pat džiugu buvo matyti spektaklyje šokančius darželinukus.

Pastatymas buvo labai gražus, su malonumu visi prisiminėme mūsų krašto legendą. „Eglė žalčių karalienė“ yra labai žinoma ir paplitusi – turi apie 120 užrašytų variantų. Režisierė scenarijų sukūrė pagrindinai pagal Jono Basanavičiaus užrašytą variantą. Kadangi šie metai yra Sūduvos metai, Suvalkų lietuviai rado gerą būdą paminėti ir pagerbti Sūduvą. Be to, nuo pernai Suvalkų lietuvių jaunimo meno kolektyvai puikuojasi garbingu „Sūduvos” vardu… Vakaro programą Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė užbaigė šiais gražiais, iškiliais žodžiais: „Sūduvos kraštas – tai mūsų kraštas“!

Vakaro metu dar laukė visų miela staigmena – Dalios Valinčiūtės tapybos paroda.

Dalia yra kilusi iš Valinčių kaimo, Punsko valsčiaus. Piešti mergina mėgo nuo pat vaikystės. Ji ypač mielai prisimena pagrindinių klasių auklėtoją Ireną Gasperavičiūtę ir licėjaus mokytoją Aldoną Vaicekauskienę, kurios jau tada pastebėjo Dalios gabumus. Suvalkuose Dalia gyvena jau 4 metus ir dirba „Loft 1898“ viešbutyje. Neseniai sugrįžo prie vaikystės, jaunystės pomėgio – tapybos. Šioje srityje Dalia yra visiška savamokslė, nes jos baigta studijų kryptis tai turizmas… Ypač pastaruosius dvejus metus intensyviau susikaupė ties savo pomėgiu. Matyti, kad paveikslai vis tobulesni ir nemažai jau jų prisisirinko, todėl nesunkiai pavyko ir parodėlę suorganizuoti. Paveikslai yra labai dekoratyvūs, spalvingi, tad nenuostabu, kad žmonėms jie patinka. Autorė neslepia, kad savo kūrinius parduoda, priima užsakymus… Sėkmės jaunajai menininkei!

Sveikiname visus „Sūduvos“ vadovus ir artistus, kurie šiais metais švenčia mažą jubiliejų, mat jau penktą kartą Suvalkuose suorganizavo tokią puikią šventę. Linkime jiems dar daug gražių sukaktuvių!

Renginį rėmė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

Onutė Virbylienė, punskas.pl

Nuotraukos O. Virbylienės

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia