„Lietuviškas vakaras“ Suvalkuose

0

Birželio 23 dieną Suvalkuose „Loft 1898“ viešbutyje (Pulaskio g. 24 K) vyko „Lietuviškas vakaras“. Jaunimas ryžosi atgaivinti kiek primirštus Suvalkų lietuvių istorinius papročius (pirmasis „Lietuviškas vakaras“ Suvalkuose įvyko 1908 m.) ir kasmet, pradedant nuo 2018 metų, organizuoja tokius renginius. Kaip ir anais laikais scenoje pasirodo šokėjai, dainininkai ir vaidintojai.

COVID-19 pandemijai sušvelnėjus, suaktyvėjo kultūrinis gyvenimas ir mūsų mieste. Žmonės jau labai pasiilgo susibūrimų, tad gausiai susirinko į šį renginį. Atvyko daug garbingų svečių, tarp jų Lenkijos lietuvių organizacijų ir mokyklų vadovai.

Vakaro programą pradėjo Suvalkų lietuvių šokių grupė (vad. Alicija Kraužlytė), atlikdama šokį „Per girią girelę“. Sveikinimo žodį tarė LLB valdybos pirmininkė, Suvalkų lietuviško vaikų darželio direktorė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė ir Lietuvos Respublikos konsulato Seinuose vadovas ambasadorius Remigijus Motuzas. Jie, tarp kitko, pasidžiaugė, kad nuo praeitų metų Suvalkuose sėkmingai dirba lietuviškas vaikų darželis.

Mažyliai gražiai pašoko ratelį „Eikš ir tu!“. Kadangi renginio metu vyko ir simboliška pirmųjų mokslo metų pabaiga, visi vaikučiai ta proga gavo dovanų. Direktorė širdingai padėkojo visiems darželio rėmėjams: visų pirma LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Pranui Sovuliui, Elenai ir Kazimierui Baranauskams iš Suvalkų bei Gediminui Žilinskui iš JAV.

Meninę renginio programą tęsė Suvalkų lietuvių vokalinis ansamblis (vad. Arnoldas Vaznelis). Jis padainavo lietuvių liaudies dainą „Lek, gervela“ (aranž. Kukumbalis) ir Gintarės Jautakaitės „Viešpaties lelija“. Antrą kartą scenoje išsirikiavusi Suvalkų lietuvių šokių grupė pašoko du šokius – „Trys siūleliai“ ir „Galalių gegužinėj“. Šokėjų pasirodymo trumpos pertraukėlės metu įvyko svarbus momentas: Suvalkų lietuvių šokių grupei, vokaliniam ansambliui ir teatrui suteiktas vardas – „SŪDUVA“. Visiems „Sūduvos“ dalyviams įteikti maišeliai ir marškinėliai su kolektyvo simbolika.

Kasmet „Lietuviškame vakare“ pasirodo ir Suvalkų „Ančios“ ansamblis (vad. Vytautas Batvinskas). Šiais metais „Ančia“ atliko dvi nuotaikingas dainas: „Buvo naktys švento Jono“ ir „Mūsų dienos kaip šventė“.

Jau tradiciškai renginyje dalyvauja Punsko ir Seinų atstovai. Punskui šį kartą atstovavo LKN choreografinio sambūrio „Jotva“ (vad. Kornelija Mauliūtė) šokėjai, o iš Seinų atvyko dainininkė Simona Zubavičiūtė.

Vėliau Suvalkų lietuvių teatras (vad. Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė) parodė dokumentinės dramos „VIA DOLOROSA, LIETUVA“ premjerą. Spektaklio scenarijų pagal tremtinių prisiminimus parengė pati režisierė Jolanta. Jaunimas tokiu būdu norėjo paminėti 80-ąsias Birželio sukilimo metines (neatsitiktinai pasirinkta ir renginio data). Žiūrovai susikaupę stebėjo šią puikiai paruoštą žiaurios Lietuvos istorijos pamoką.

Vakaro metu išsakyta daug gražių žodžių organizatoriams, atvykusiems svečiams, Suvalkų lietuvių darželio bendruomenei, netrūko padėkų mokytojoms ir visiems jo darbuotojams, renginio rėmėjams: LR Užsienio reikalų ministerijai ir Punsko „Aušros“ leidyklai, pasveikinti taip pat Punsko LKN choreografinio sambūrio „Jotva“ atstovai, kurie šiais metais švenčia jau 70-ąjį kolektyvo gimtadienį.  

Pabaigoje visi dar apžiūrėjome šokio „Kalvelis“ įrašą, kuriame Suvalkų lietuvaitės šoka gražios gamtos apsuptyje.

Daugiau kaip metus siaučianti pandemija išmokė mus, kad negalime nuleisti rankų, pasiduoti… Išmokome prisitaikyti prie esamos situacijos ir organizuoti renginius kitokiomis sąlygomis. Dėkojame organizatoriams už įdėtą darbą, nes tai buvo labai vykusi ir jaudinanti šventė.

Onutė Virbylienė, punskas.pl

Renginio akimirkos. Nuotraukos O. Virbylienės

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia