2023-ieji Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungoje

0

2023-ieji buvo Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos atodūsio laikas po ypatingai darbingų 2021 ir 2022 metų. Šiemet Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos valdybos deleguota aštuonių žmonių komanda dalyvavo XVII pasaulio lietuvių jaunimo kongrese, kuris vyko Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje. Sąjungos nariai aktyviai dalyvavo kongreso veiklose, diskusijose, nuostatų bei rezoliucijų kūrime, naujos Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybos narių rinkime.

Iš kairės naujai išrinktas LLJS pirmininkas Tomas Venslauskas

Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga džiaugiasi tuo, kad jos atstovė Ingrida Vaznelytė buvo pakartotinai išrinkta PLJS valdybos nare. Kaip kasmet, taip ir šiais metais buvo suorganizuota jau XXIX estradinių dainų šventė. Šis renginys neįvyktų be Lietuvių kultūros namų pagalbos, už ją esame labai dėkingi. Rugsėjo antrą dieną įvyko LLJS delegatų suvažiavimas. Jo metu buvo išrinkta nauja sąjungos valdyba, kurią sudaro 15 asmenų, tarp jų Punsko licėjaus moksleiviai, Lietuvos universitetuose besimokantys studentai bei studijas pabaigę asmenys.

Sąjungos veiklą koordinuoja trys nariai – pirmininkas Tomas Venslauskas, vicepirmininkas Raimundas Makauskas ir sekretorė Silvija Liaukevičiūtė. Viena iš svarbiausių jų užduočių yra perduoti žinias bei patirtį jaunesniajai kartai tokiu būdu užtikrinant sąjungos veiklos tęstinumą. Paskutiniu šių metų renginiu bus tradicinis kalėdinis protmūšis, kuris vyks tarpušventyje.

Nors šiais metais sąjunga suorganizavo tik kelis renginius, valdybai darbo netrūko. Ateinantys 2024-ieji yra jubiliejiniai Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos metai. Perrinkus sąjungos valdybą, nedelsiant pradėtas šios 30-mečio šventės planavimas kartu su LLB valdyba. Suplanuoti kultūrinio bei sportinio pobūdžio 30-mečio minėjimo renginiai, iš kurių svarbiausi – 30-mečio jubiliejaus šventė ir jaunimo stovykla „Suscikimai“. 30-mečio jubiliejus – tai trijų dienų renginys, kuris vyks rugpjūčio 16–18 dienomis (nuo penktadienio iki sekmadienio) Punske, Seinuose bei Suvalkuose. Pirmoji renginio diena bus skirta sąjungos praeities bei nuveiktų darbų minėjimui, pokalbiams su buvusiais sąjungos pirmininkais, rėmėjais bei veikėjais. Antros dienos metu vyks diskusijos aktualiomis Lenkijos lietuvių bendruomenei temomis (švietimo, kultūros, ekonomikos ir žemės ūkio, istorinio paveldo, klimato ir aplinkosaugos).

Tai uždaro pobūdžio renginys, diskusijose dalyvaus iš anksto užsiregistravę LLB nariai bei pakviesti LR ministerijų atstovai. Šią dieną užbaigs jubiliejinis Estradinių dainų koncertas. Paskutinė diena bus skirta mūsų krašto perspektyvų analizei, ateities projekcijai bei vaikų piešimo konkurso rezultatų paskelbimui. Šio renginio organizavimas reikalaus nemažo finansinio indėlio, kurį tikimės gauti iš Jaunimo reikalų agentūros, kuriai gruodžio 6 d. pateikėme projektą.

Kitas svarbus 2024 metų renginys yra meninė stovykla „Suscikimai“, skirta licėjaus trečiokams bei ketvirtokams. Tai savaitgalinis renginys, kurio metu vyks meninės dirbtuvės ir susitikimai su studentais bei įvairių Punsko krašto organizacijų atstovais, kurie papasakos jaunimui apie savo veiklas. Projektą stovyklai teikėme Lietuvos kultūros tarybai, kuriai prieš kelias dienas paskelbus konkurso rezultatus, paaiškėjo, kad mūsų stovyklai lėšų nebuvo skirta. Nepaisant to, mes vis dar nepasiduodame ir bandysime ieškoti lėšų iš kitų šaltinių.

Kiti planuojami 2024 metų renginiai – tai krepšinio, tinklinio bei šachmatų turnyrai, Studijų dienos, orientacinės žaidynės ir kalėdinis protmūšis. Čia aptarti renginiai tai optimistinis variantas, kurio įgyvendinimui būtina finansinė parama iš Lietuvos vyriausybės, tačiau sąjunga veiks ir dirbs nepriklausomai nuo finansavimo.

Tomas Venslauskas, LLJS pirmininkas

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia