UŽRAŠYTI ŠVIESOS. Pageltusios nuotraukos pasakoja (2)

2

Pageltusios nuotraukos daug gali mums papasakoti apie praeitį, apie ano laikotarpio madas, žmonių papročius ir praėjusių laikų dvasią. Internetinio žinių portalo punskas.pl archyvuose yra straipsnių ciklas „Laikas gyvena nuotraukose“: Laikas gyvena nuotraukose (1). Radzevičių šeima, Laikas gyvena nuotraukose (2 d.), Laikas gyvena nuotraukose (3 d.). Miltakių giminė, Laikas gyvena nuotraukose (4 d.). Lumbių saviveiklininkai.

2017 m. kovo 10 d., Alicijos Krakauskienės iniciatyva ir pastangomis, Punsko licėjaus patalpose buvo atidaryta senų nuotraukų paroda „Punsko ir Seinų krašto apranga XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmojoje pusėje“. Ji veikė keletą mėnesių ir susilaukė didelio šio krašto žmonių susidomėjimo.

Pažvelkime į kelias senas mūsų krašto žmonių nuotraukas.

Onos Talaišytės-Petrukevičienės iš Šlynakiemio portretas. Seniausia žinoma mūsų krašte nuotrauka, daryta maždaug 1870 m. Ona gimė 1847 m., mirė 1929 m., palaidota Punsko kapinėse. Nuotraukos savininkė Alicija Čėplienė iš Punsko. Portretas galėjo būti padarytas Kaune arba kitame mieste.

Punsko jaunimas. Nuotrauka iš paskutinio XIX a. dešimtmečio. Joje jaunimas nufotografuotas su Punsko bažnyčios tarybos pirmininku Juozu Tumeliu. Tarp jaunimo galima atpažinti O. Briliūtę-Leonavičienę, E. Baliūnaitę, dvi seseris Miltakytes (šviesiai apsirengusios). Fotografuota prie Punsko bažnyčios sienos.

Rožės Kliukinskaitės-Jankauskienės iš Žvikelių portretas. Fotografuota apie 1910 m. Rožė gimė apie 1894 m., mirė apie 1922 m., palaidota Smalėnų kapinėse. Nuotraukos savininkė Anelė Milončienė iš Navinykų.

Radzevičių šeima iš Pristavonių. Fotografuota po Pirmojo pasaulinio karo, apie 1920 metus. Iš kairės: Adomas Radzevičius, Katrė Radzevičienė, Agota Radzevičiūtė-Dzemionienė. Nuotrauka daryta Kauno fotoateljė, Agotai Radzevičiūtei besiruošiant vykti į Ameriką pas netikrą seserį (Oną Pajaujytę). Dėl neaiškių priežasčių Agotos kelionė neįvyko. Punske vietinių fotografų tais laikais, atrodo, dar nebuvo. Fotografija yra Sigito Birgelio nuosavybė.

Lumbių kaimo seniūno Juozo Ignatavičiaus šeima. Nuotrauka daryta apie 1922 m. Sėdi iš kairės: Juozas Ignatavičius, Juozo Ignatavičiaus žmona Elena Kasperavičiūtė, Juozo Ignatavičiaus mama. Stovi Juozo Ignatavičiaus seserys.

J. Ignatavičius ėjo Lumbių kaimo seniūno pareigas. Buvo didelis lietuvių patriotas ir visuomenininkas. Po Pirmojo pasaulinio karo (1922 m.) Lumbiuose bandė įkurti privačią lietuvišką mokyklą.

Antano Šarkos portretas. Fotografuota 1930-05-22. A. Šarka – Lietuvių šv. Kazimiero draugijos Lumbių skyriaus pirmininkas. Gyveno ir veikė Lumbiuose. Buvo Krasnapolio valsčiaus ir Suvalkų teismo tarėjas.

Teatralai. Nuotrauka daryta apie 1933 m. Joje Lietuvių šv. Kazimiero draugijos Lumbių skyriaus mėgėjų teatro, vadovaujamo Antano Šarkos, teatralai. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Juozas Šuliauskas (vietinių vadintas Šuleka), Ona Šarkienė, Marė Šuliauskaitė (Šulekaitė)-Šimčikienė, Kazys Dudinskas, Antanas Šarka (vadovas), Antanas Šuliauskas (Šuleka). Antroje eilėje iš kairės: Pranas Bykauskas (iš Beržinių), Bronius Murauskas, Stasys Pinkevičius, Jonas Sidaris, Ona Dambrauskaitė-Leončikienė. Trečioje eilėje iš kairės: Juozas Bukauskas, Ignotas Dambrauskas, Kazys Kaleinykas, Vladas Šarka (Antano Šarkos brolis).

Štai kelios nuotraukos iš Punsko negatyvų.

Pirma nuotrauka. Motina su dukra. Fotografuota lapuočių fone, „Senosios klebonijos“ ansamblyje. Moteriai apie 35–40 metų. Plaukai tamsūs, garbanoti, surišti į kuodą. Ant kaklo karoliukai. Moteris apsirengusi kukliai, bet, sakyčiau, skoningai, dėvi tamsią palaidinę su balta nerta apykakle ir sijonu. Jos dukra (?) maždaug 10–12 metų amžiaus. Plaukai ilgi, supinti į kasas. Mergaitė vilki tamsią suknelę su balta apykakle, avi baltas pėdkelnes ir juodus batukus.

Antra nuotrauka. Trys moterys. Fotografuota Punsko bažnyčios šventoriuje, ties „Senąja klebonija“, nors nuotraukoje jos nesimato. Visos trys moterys apsirengusios iškiliai ir skoningai. Sunku ką nors spręsti apie šių moterų giminystės ryšius. Gal tai draugės. Joms maždaug 30–40 metų. Visos trys moterys turi panašaus dydžio ir išvaizdos rankinukus. Stovinčios moterys apsirengusios beveik vienodai. Jos dėvi juodus švarkelius ir sijonus. Sėdinti moteris apsirengusi kitaip. Ji vilki baltus marškinius, juodą kaklaraištį ir juodą sijoną. Ji, man rodos, jauniausia.

Trečia nuotrauka. Dvi moterys žiemą. Fotografuota kitu metų laiku ir kitoje vietoje nei anos dvi nuotraukos. Fotografija įdomi ir dokumentiniu, ir meniniu požiūriu. Fotografas įdomiai fone išeksponavo nupjauto medžio kamieną. Už kamieno vaizdas darosi neryškus. Pirmajame plane stovi dvi moterys. Jos dėvi juodus žieminius paltus, baltas kepuraites (beretes). Rankose laiko skirtingo dydžio ir išvaizdos rankinukus. Ties jų kojomis boluoja sniegas. Šios moterys, sakyčiau, draugės. Joms maždaug 35–40 metų.  


(Bus daugiau)

Sigitas Birgelis, punskas.pl

2 KOMENTARAI

  1. I visited Punsk in September 2019 in search of relatives. I loved the area and the people there. I visited the church and museum which is located in the old church rectory. A very nice woman came and gave me a tour of the museum and I was able to understand more of what is was like to live and work in the Punsk area in my grandfather’s time. I also visited the Punsk cemetery and was able to find my great grandparent’s grave and also the grave of one of my great uncle’s family, which has the family name written in Lithuanian. I found this website when I returned home to learn more about the history of the people and the area. I don’t speak the Lithuanian language, although my grandfather did. He emigrated from Mikolajowka in 1907 and settled in Connecticut, USA. I have two old family photos from Mikolajowka Poland. One was taken before my great grandmother, Feliksa Obuchowska, died (1920) and the other was taken before my great grandfather, Antoni Obuchowski, died (1930). If you would like copies, I would be willing to send electronic copies of them to you via email. Please respond to my email and I will get back to you. Sincerely, Ann Obuchowski

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia