Po Punsko parapijos senąsias kapines pasivaikščiojus

2

Rytinėje Punios ežero pusėje, prie kelio į Ožkinius, driekiasi senosios Punsko parapijos katalikų kapinės. Seniausia užuomina apie šias kapines yra Punsko parapijos 1814–1829 metų mirusiųjų kny­goje. Paskutinis žmogus šiose kapinėse buvo palaidotas prieš 100 metų.

sb, punskas.pl

2 KOMENTARAI

  1. Suvalkų valstybineme archyve yra išlikę šiek tiek dokumentų nuorašų, bylojančių, kad pirmose Punsko kapinėse buvo laidojami iki XVIII a. pabaigos. Tarkim, 1799 m. Jurgis Klimavičius – 78 m. ūkininkas iš Paliūnų ir 1800 m. Simonas Žardeckas iš Cirailių. Sekančiose kapinėse 1802 m. palaidotas J.Plata iš Radiškės. Šiose kaipnėse yra dar vienas, reportaže nepaminėtas, geležinis kryžius. Neteko nustatyti kam jis buvo pastatytas. Jis stovi pietryčių kapinių pusėje. Pietvakarinis kampas buvo skirtas savižudžiams. 1810.07.23 mirė 41 m. Kotryna Norbutaitė Ciemnolonska, Mockavos dvaro nuomininko 53 m. Stanislovo Ciemnolonskio žmona. Ji liko palaidota koplyčioje. Tikriausiai ir jos vyras ten buvo palaidotas.

  2. Prie koplyčios stovi paminklas ten palaidotam Vincentui Rišardui Vykovskiui (1832.10.14 – 1903.07.26) Žabariškės dvaro nuomininkui, o antras Vincentui Mazurovskiui (1813 – 1858.05.11), Ežerėlių kaimo gyventojui, Andrejavo valsčiaus viršaičiui. Jis į Punsko parap. atkeliavo iš Plocko gubernijos. Paminkluose įrašai-lenkų kalba. Vainos muzėjuje yra Jokūbo Margelio (1847.07.4 – 1882 ?) iš Radiškės kaimo saugojamas paminklas su lietuvišku įrašu.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia