A. Šimčikas: Kap iš dangaus balsų išgirsim, kad mums negalima melstis, tai nesimelsim

0

Prieš 40 metų, 1983 m. spalio 16 d., po 37 metų kovų į Seinų baziliką buvo grąžintos lietuviškos pamaldos.

– Kartą mums „nelegaliai“ besimeldžiant Seinų bazilikoje, – pasakoja kovotojas dėl lietuviškų pamaldų Albinas Šimčikas (1912–1992) iš Skarkiškių, – atėjo pas mus Seinų vikaras kun. Zenonas Parakevičius ir sako: „Užeikit į kanceliariją, klebonas kviečia“. Aš, Klevų Leončikas, Burbiškių Gausė ir Bronius Žukauskas nuėjome. Kanceliarijoje sėdi klebonas, o Parakevičius mums skaito laišką, kad Vatikane susirinko kolegija prie Šventojo Sosto, dalyvaujant kard. Casaroli, ir nutarė, kad lietuviams negalima melstis Seinų bazilikoje.

Klebonas atsistojęs mums sako: „To co, panowie, i tego nie starczy?“ (Tai ką, ponai, ir to jums maža). O aš jam atrėžiau: „Klebone, kap iš dangaus balsų išgirsim, kad mums negalima šitoj šventoj bažnyčioj melstis, tai mes nesimelsim.“

sb, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia