Užsienio reikalų ministerijoje įteikti apdovanojimo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medaliai

1

Gruodžio 13 dieną ministras Linas Linkevičius įteikė garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medalius Lietuvos diasporos atstovams už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę.

„Mūsų tikslas padėkoti jums ir jūsų pavyzdžiu įkvėpti dabartinius užsienio lietuvių organizacijų lyderius bei narius kartu dirbti vardan mūsų bendros ateities – įgyvendinti prieš 70 metų Lietuvos Chartoje įtvirtintus priesakus dirbti mūsų Tėvynės labui. Apdovanojimu „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ kasmet pagerbsime mūsų diasporos atstovus už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę, skatinant užsienyje gyvenančių lietuvių įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir gerovės Lietuvoje kūrimą“, – sakė ministras Linas Linkevičius.

Medaliai įteikti kunigui jėzuitui Antanui Saulaičiui, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovei Lietuvoje Vidai Julijai Bandis, Lenkijos lietuvių bendruomenės nariui ir Punsko valsčiaus viršaičiui Vytautui Liškauskui, Vyskupo Antano Baranausko fondo „Lietuvių namai“ valdybos pirmininkei ir Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos mokytojai Danutei Valukonytei, Pelesos lietuvių visuomeninio susivienijimo „Gimtinė“ pirmininkui ir Pelesos vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba direktoriui Jonui Matiulevičiui, lietuvybės ir krikščionybės puoselėtojui Karaliaučiaus krašte kunigui kanauninkui Anuprui Gauronskui, paramos fondo „Kunigaikštis Konstantinas Ostrogiškis” vadovui Robertui Gabului.

Garbės ženklas yra dviejų laipsnių: Aukso Vytis ir medalis.

Pirmuosius Aukso Vyčio garbės ženklus L. Linkevičius įteikė Prezidentui Valdui Adamkui, Pasaulio lietuvių bendruomenei, Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui Grušui, prelatui Edmundui Putrimui.

Garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medaliais šiemet pagerbiami 24 asmenys.

Užsienio reikalų ministerijos inf.

1 KOMENTARAS

  1. Šiamet Suvalkų lietuviškas Trikampis Lenkijoje savo kultūrine -visuomenine itin kokybiška ir įvairiarūšę veikla,tęsiantis šio krašto garbingą tradicinės lietuviškos kultūros puoselėjimą,buvo Lietuvos valstybės apdovanotas vertingais medaliais ir premijomis.Taip pat neseniai Lietuvos Aukso Vyčiu ir medaliu apdovanojimą gavo Punsko-Seinų-Suvalkų krašto lietuvybei nusipelnę iškilūs veikėjai: Vytautas Liškauskas- Punsko valsčiaus viršaitis ir Danutė Valukonytė- Vyskupo A.Baranausko fondo ,,Lietuvių namai” valdybos pirmininkė, Seinų lietuviškos mokyklos ,,ŽIBURYS” mokytoja. Tad,geriausi Jiems sveikinimai garbingo apdovanojimo proga ,ačiū už nuopelnus ir rūpestį lietuviškos kultūros sklaida !

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia