Algis Uzdila ir Irena Aleksaitė apdovanoti garbės ženklu „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“

0

Pasaulio lietuvių vienybės dienos proga LR užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis garbės ženklu „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ apdovanojo JAV lietuvių bendruomenę ir nusipelniusius užsienyje gyvenančius lietuvius, tarp jų ir mūsų kraštiečius: Algį Uzdilą ir Ireną Aleksaitę.

Algis Uzdila – kalbininkas, mokytojas ir poetas, Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas. Gimė 1937 m. balandžio 25 d. Kreivėnų kaime. Baigė Suvalkų bendrojo lavinimo licėjų, Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Mokytojavo Seinų ir Punsko licėjuose. Kurį laiką buvo Punsko licėjaus direktorius. Trisdešimt metų vadovavo Punsko lietuvių kultūros namų „Jotvos“ sambūriui. Paskelbė straipsnių Lenkijos lietuvių žurnale „Aušra“. Sudarė penkis lietuvių kalbos vadovėlius pagrindinei mokyklai. Išleido poezijos rinkinių ir trijų dalių romaną. A. Uzdila puoselėjo lietuvių kalbą, siekė reformuoti lietuvių kalbos rašybą, diegė naujadarus.

Irena Aleksaitė – Varšuvos universiteto Bendrosios kalbotyros, gestotyros ir baltistikos katedros darbuotoja. Baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete. Mokslinį darbą pradėjo Lenkijos mokslų akademijoje. Varšuvos universitete lietuvių kalbos dalykus studentams dėsto nuo pat lituanistinės specialybės įkūrimo. Dabar daugiausia moko praktinės lietuvių kalbos. Anksčiau Irena visuomeniškai daugelį metų Varšuvos lietuvių vaikus mokė gimtosios kalbos šeštadieninėje mokyklėlėje, rengė su jais vaidinimus, leido laisvalaikį. Ji taip pat talkino Punsko „Aušros“ leidyklai leidžiant lietuviškus vadovėlius Lenkijos mokykloms.

Irena Aleksaitė su baltistikos studentais ir absolventais (J. Tabor nuotr.)

Garbės ženklo medaliai už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę ir indėlį į nepriklausomos Lietuvos kūrimą skirti:

 • lietuvių kalbos puoselėtojai Irenai Aleksaitei (Lenkija)
 • aktyviam Čikagos lietuvių bendruomenės nariui Alexanderiui Rimui Domanskiui (JAV)
 • Lietuvos tyrimų centro Notingeme direktoriui, Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų bendrijos ir Lietuvių katalikų centro „Židinys“ sekretoriui Dariui Furmonavičiui (Jungtinė Karalystė)
 • JAV LB Kolorado lietuvių bendruomenės valdybos nariui, buvusiam ilgamečiam pirmininkui Arvidui Kazimierui Jarašiui (JAV)
 • lietuvių literatūros vertėjui, lietuvių kalbos mokytojui, aktyviam visuomenininkui Romui Kinkai (Jungtinė Karalystė)
 • Čikagos lietuvių krepšinio lygos įkūrėjui ir prezidentui, treneriui Aurimui Matulevičiui (JAV)
 •  „Susivienijimo Lietuvių Amerikoje“ prezidentei Laimai Marijai Michailovič (JAV)
 •  Čikagos lietuvių meno ansamblio „Dainava“ meno vadovui ir dirigentui, Šiaurės Amerikos lietuvių muzikų vicepirmininkui, Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkui Dariui Polikaičiui (JAV)
 • Krasnojarsko tautinės kultūrinės autonomijos „Lietuva“ pirmininkui Antanui Rasiuliui (Rusija)
 • Krasnojarsko tautinės kultūrinės autonomijos „Lietuva“ pirmininko pavaduotojui, Krasnojarsko sekmadieninės lietuvių kalbos mokyklos vadovui ir mokytojui Sauliui Sidarui (Rusija)
 • JAV lietuvių bendruomenės tarybos narei, lietuviškos kultūros puoselėtojai Austėjai Sruogai (JAV)
 • Lenkijos lietuvių bendruomenės nariui, ilgamečiam Punsko lietuvių kultūros namų choreografinio sambūrio „Jotva“ vadovui, lietuvių kalbos puoselėtojui Algiui Uzdilai (Lenkija)
 • Lituanistikos tyrimo ir studijų centro steigėjui ir tarybos pirmininkui, Lietuvių dailės muziejaus tarybos pirmininkui, Jaunimo centro tarybos nariui dr. Robertui A. Vitui (JAV.

sb, punskas.pl

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia