4 KOMENTARAI

  1. Susitarti dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo nėra reikalo,nes: 1)tai nėra pilietybės išsaugojimas, bet globalios Lietuvos projektas ( kenksmingas lietuvių tautai ir valstybei ) siekiantis suteikti dvigubą pilietybę lietuviams išvykėliams ir kitų valstybių piliečiams atvykusiems nuolat gyventi Lietuvoje bei dabartiniams Lietuvos piliečiams-pvz.lenkakalbiams; 2) naujos bangos lietuviai išeiviai priimdami valstybės,kurioje apsigyveno pilietybę savanoriškai atsisako Lietuvos pilietybės; 3) įstatymo projekte numatoma dviguba pilietybė paskatins lietuvių išvykimą -iš tiesų tai Lietuvos išsivaikščiojimo projektas; 4) dviguba pilietybė būtina tik vietiniams lietuviams gyvenantiems etninėse lietuviškose žemėse dabar esančios už Lietuvos valstybės ribų bei ypatingai nusipelnusiems Lietuvai užsieniečiams. Lietuviams netekusiems Lietuvos pilietybės pakaktų turėti ,,Lietuvio kortą”.

  2. Viskas turėtų būti paprasčiau. Pritariu ketvirtam punktui p. Viktoro komentare . O mano nuomonė tokia: Jei išvykai ir jau gauni kitos šalies pilietybę tai automatiškai prarandi savo. Jei grįžti į Lietuvą tai be jokių sudėtingų procedūrų automatiškai atgauni. Viskas. Neturi teisės spręsti Lietuvoje tvarką, teisinius reikalus ir visą kita ,turėdamas dvigubą pilietybę ir gyvendamas kitoje šalyje. Savo šalies gyvenimas sprendžiamas Lietuvoje šios šalies pilietybę turinčias piliečiais.

  3. Viktorui: dėl 1) Pirma, negi svetur išvykęs, pvz., šeimos, darbo ir pan. reikalais, lietuvis yra prastesnis už Lietuvoje likusį, pvz., dienas leidžiantį prie parduotuvės? Antra, ar bus įteisintas, ar nebus įteisintas daugiau pilietybių turėjimas, vis tiek važiuos ten, kur jiems reikia ar patogiau. Kodėl asmuo, atvykęs nuolat gyventi į Lietuvą, neturėtų gauti jos pilietybės? Jeigu jau skirstome pagal kalbą, gal imkime žmones skirstyti ir pagal odos, plaukų spalvą, tikėjimą ir kt. bruožus ar savybes?! Dėl 2) Atsisako ne savo noru, o pilietybė atimama pagal Lietuvos įstatymus, nors tarkime, niekuo nenusikalto Lietuvos Respublikai, o kartais net ją garsina ar tiesiog išlaiko savo šeimą, ko nepavyko padaryti Lietuvoje, bet vis tiek baudžiami. Pilietybė turėtų būti atimama tik pažeidus Konstituciją ar veikiant prieš Lietuvos Respubliką. Dėl 3) žr. 1). Dėl 4) Pirma, ne visiems etninėse žemėse ar tremtyje likusiems lietuviams Lietuvos pilietybė reikalinga ar jos norėtų, tad kodėl nepasiūlius jiems vadinamosios Lietuvio kortelės (plg. asmens tapatybės kortelė; korta – labai jau lenkakalbiška!). O jeigu Lietuvos lietuvis išvyko, pvz., ištekėjo, nuėjo užkuriomis, į etnines žemes ir priėmė tos valstybės pilietybę – jis turėtų būti laikomas „savanoriškai“ atsisakiusiu Lietuvos pilietybės ar etninėse lietuviškose žemėse gyvenančiu lietuviu? Ir vėl reikėtų imti skirstyti: susituokė su lietuviu ar ne, su kataliku ar ne…

  4. Lietuvio kortelę galbūt būtų galima vadinti krivūle (krivule) – žr. 2 reikšmę (www.lkz.lt), nors VLKK nuomone, „etnografizmas ir istorizmas krivūlė (pirminė žodžio reikšmė – kreiva lazda) /…/ netrauktinas iš istorijos ir tautosakos gelmių“?!

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia